Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Prečo sa Cirkev vníma ako spoločnosť zákazov a príkazov? 

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Prečo mnoho ľudí odmieta sviatosť manželstva?

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov V. skupiny (Animátor J. Dekan) na otázku: Čo pre teba znamená Cirkev – čo by mala? (úvaha) 

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Čo pre teba znamená Cirkev – čo by mala? (úvaha) 

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Pán Ježiš o Duchu svätom pri poslednej večery (pramene evanjelium Jána 13-17) Alebo: Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Pán Ježiš o Duchu svätom pri poslednej večery (pramene evanjelium Jána 13-17) Alebo: Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov, 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov IV. skupiny (Animátor Michalisková Margita) na otázku: Ako, kedy a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť v mojom živote? (úvaha -  svedectvo viery):

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov, 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: Kedy, ako a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť vo svojom živote? 

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Kedy, ako a v čom prežívaš Ježišovu prítomnosť vo svojom živote?

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov, 2. skupiny (animátorka Simona Kvašňovská) na otázku: Kedy, ako a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť vo svojom živote?

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov VI. skupiny (Animátor I. Korňanová) na otázku: 1. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). 2. Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! 3. Čo znamená pre teba Ježišovo zmŕtvychvstanie? 

Čítať ďalej...

Predkladám odpovede birmovancov, 2. skupiny (animátorka Simona Kvašňovská) na otázku Čo pre mňa znamená Ježišovo zmŕtvychvstanie? 

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.