Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ez 37,12-14, Rím 8,8-11, Jn 11,1-45

VERIŤ JEŽIŠOVI

Čítať ďalej...

Iz 7,10-14 7, Hebr 10,4-10, Lk 1,26-38

Pýcha a pokora – dve „P“, úplne protichodné.

Čítať ďalej...

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16, Rím 4,13.16-18.22, Mt 1,16,18-21.24a (Lk 2, 41-51a)

Dnes je presunutá Slávnosť svätého Jozefa.

Čítať ďalej...

1. Sam 16,1b.6-7.10-13a, Ef 5,8-14, Jan 9,1-41 

Lekárska veda a celé ľudstvo zostane navždy vďačné nemeckému vedcovi Konrádovi Röntgenovi (1845-1923) za zhotovenie prístroja, ktorým možno nahliadnuť do vnútra ľudského tela.

Čítať ďalej...

Ex 17,3-7, Rím 5,1-2. 5-8, Jan 4,5-42

Dar krstu 

Čítať ďalej...

Gn 12,1-4a, 2 Tim 1,8b-10, Mt 17,1-9

Pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Čítať ďalej...

Gn 2,7-9; 3,1-7, Rím 5,12-19, M 4,1-11

Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady?”

Čítať ďalej...

Lv 19,1-2.17-18, 1 Kor 3,16-23, Mt 5,38-48

V spovedných zrkadlách býva náročná otázka: Dával som Pána Boha na prvé miesto?

Čítať ďalej...

Sir 15,16-21, 1 Kor 2,6-10, Mt 5,17-37

Počuli ste, že otcom bolo povedané:

Čítať ďalej...

Iz 58,7-10, 1 Kor 2,1-5, Mt 5,13-16

Dávnejšie som cestoval večer cez Spiš.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.