Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jer 23,1-6, Ef 2,13-18, Mk 6,30-34 

Čas prázdnin a dovoleniek.

Čítať ďalej...

Am 7,12-15, Ef 1.3-14, Mk 6,7-13

Človek je tvor učiaci sa.

Čítať ďalej...

Ez 2.2-5, 2 Kor 12,7-10, Mk 6,1-6

 V evanjeliu sme čítali: A pohoršovali sa na ňom.

Čítať ďalej...

Sir 44, 1. 4-7. 11-15, Ef 4, 1-7. 11-13, Mt 28, 16-20

Jeden historicky a literárne vzdelaný kolega sa vyjadril: Na revolúcii v roku 1989 sa mi páčil návrat k štátnemu znaku.

Čítať ďalej...

Múd 1,13-15;2,23-24, 2 Kor 8,7.9.13-15, Mk 5,21-43

Topiaci sa slamky chytá – hovorí sa.

Čítať ďalej...

Sk, 12,1-11, 2 Tim 4, 6-8. 17-18, Mt 16, 13-19 

Svätosť: Predstava a realita

Čítať ďalej...

Iz 49, 1-6, Sk 13,22-26, Lk 1 57-66. 80 

Viete – mnohí z osobnej skúsenosti - akým veľkým zázrakom je zrodenie dieťaťa.

Čítať ďalej...

Jób 38,1.8-11, 2 Kor 5,14-17, Mk 4,35-41 

Dnešné evanjelium má veľkú odozvu v živote veriacich a aj v sakrálnej architektúre.

Čítať ďalej...

Ez 17,22-24, 2 Kor 5,6-10, Mk 4, 26-34

Pred časom som sa pozastavil nad úvodníkom v Katolíckych novinách.

Čítať ďalej...

Gn 3,9-15, 2 Kor 4,13-5,1, Mk 3,20-35

Človek a pokušenie. 

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.