Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Kvetná nedeľa a Veľký týždeň

Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. Kvetná nedeľa je aj zároveň medzinárodným dňom mládeže. Vo veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života.

 

Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí vo Veľkonočnej vigílii a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

 

Zelený štvrtok Pánovej večere

Svätou omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok si Cirkev spomína na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu.

 

Veľký piatok - slávenie utrpenia a smrti Pána

Je to deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a uctieva kríž. Po odhalení kríža až do Veľkonočnej vigílie sa pred krížom kľaká.

 

Biela sobota – Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorej Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“.

 

Zákaz verejných bohoslužieb

Neverejné liturgické slávenia počas Veľkej noci vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke budú v týchto časoch:

 

Zelený štvrtok, 9. apríla:                18.00 hod.

Veľký piatok, 10. apríla:                 15.00 hod.

Veľkonočná vigília, 11. apríla:        19.30 hod.

Veľkonočná nedeľa, 12. apríla:     10.00 hod.

Duchovne sa pripojte k týmto sláveniam!

 

Veľkonočná svätá spoveď

Pri dodržaní všetkých hygienických opatrení sa môžete vyspovedať pred kostolom v DLHEJ NAD KYSUCOU a TURKOVE v tomto čase: utorok 7.4.  od 16:00 do 17:00 hod.

 

Sledovanie sv. omší prostredníctvom masmédií

Povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa konajú neverejným spôsobom. Teraz zvlášť oceňujeme dôležitosť a význam katolíckych masmédií. Súčasný stav, v ktorom sa nachádzame, len potvrdzuje, aby sme ich fungovanie a programovú produkciu všemožne podporovali!    

 

Veľkonočné prianie

V týchto náročných dňoch vás uisťujeme o modlitbe, vyprosujeme vám Božiu pomoc a prajeme požehnané sviatky Veľkej noci.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.