Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

17:15 – Ružencová pobožnosť

Streda

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

17:15 – Ružencová pobožnosť

Štvrtok

Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania

17:00 - Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Prvá sobota v mesiaci      

Nedeľa

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Advent

Adventné obdobie je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a nábožného a radostného očakávania druhého Kristovho príchodu na konci vekov.

 

Zbierka na charitu

Dnes je celoslovenská zbierka na charitu, ktorú vyhlasuje KBS . Pripomíname, že táto zbierka nie je určená pre potreby našej farskej charity. Vďaka za vaše milodary.

 

Rorátne sv. omše v Adventnom období

Od pondelka budú bývať roráty ráno o 6:30. Aby sa ich mohli zúčastňovať miništranti, deti a mládež, po rorátoch budú v pastoračnom centre pre nich raňajky. 

Prineste si so sebou do kostola sviece s chránitkami, lampáše alebo kahance. Ranné sväté omše v advente (okrem štvrtku 8.12 a nedieľ) budeme sláviť pri svetle sviec.

 

Adventná aktivita pre deti

Pozývame deti, aby sa zapojili do adventnej aktivity – DARUJ BALÍČEK DOBRÝCH SKUTKOV JEŽIŠKOVI. Počas Adventu pred sv. omšami budú prinášať pod oltár lístky, na ktoré napíšu svoje dobré skutky. Na každom odovzdanom lístku musí byť uvedené aj meno a priezvisko dieťaťa. Lístky s dobrými skutkami sa potom vložia do vrecúšok, urobia sa z nich pekné balíčky s menami detí a dajú sa ako dar k jasličkám narodeného Ježiška.

 

Prvý piatok

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšami. Starých a chorých budeme spovedať v Dlhej, Turkove, Závodí a Predmieri  vo štvrtok od 8:30; v Turzovke v piatok od 8:00. 

Sv. omše na prvý piatok: Turzovka - 6:30 a 18:00Dlhá - 15:00, Turkov - 16:00 (spovedáme pred sv. omšami).

 

Spoveď pre žiakov a birmovancov

Svätá spoveď pre žiakov ZŠ a birmovancov bude vo štvrtok od 17:00 hod. Prosíme žiakov a birmovancov, aby si nenechávali svätú spoveď na piatok!

 

Prvá nedeľa – zbierka

Na budúcu nedeľu je zbierka na záchranu kostola v Dlhej nad Kysucou. Je prvá nedeľa v mesiaci. Vďaka za vašu štedrosť a spolupatričnosť.

 

Dary na kostol a poďakovanie

Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.