Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľub. spomienka

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

17:15 – pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spomienka

17:15 – pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

17:00 - Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši je adorácia

Piatok

Po večernej svätej omši sú chvály – ukončia sa o 20:00 hod. Eucharistickým  požehnaním

Sobota

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Zasväcujúca pobožnosť

Dnes po svätých omšiach je zasväcujúca pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu na sviatok Krista Kráľa.

 

Svätá omša pre rodičov prvoprijímajúcich detí

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť deti na prvé sväté prijímanie, majú  svätú omšu dnes o 15:00 hod. Dostanú prihlášku a dôležité informácie k príprave pred prvým svätým prijímaním. Účasť je nutná!!

 

Odpustky v prospech zosnulých

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich je možné tento rok kvôli koronavírusu získať celý november! Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.

 

Nové usmernenia pri verejných bohoslužbách

Nové usmernenia platia od pondelka 16.11. Okrem členov spoločnej domácnosti môžu vo veľkej lavici sedieť osoby tak, že medzi obsadenými miestami musí zostať vždy jedno miesto neobsadené – šachovnicové sedenie. Čiže musia zostať tieto voľné miesta: pred tebou, za tebou a vedľa teba z oboch strán! Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. To znamená, že osoba prítomná v kostole nemôže zaujať miesto len na státie. Na sedenie sa môžu využiť  aj všetky lavičky a stoličky, ktoré sú k dispozícii v kostole ( v sakristii, v presbytériu, v kaplnke,  pred oltárom, pri stene z oboch strán, vzadu pod chórom, vo vestibule a na chóre).

 

Verejné bohoslužby

Od pondelka 16.11. sa sväté omše sa slávia tak ako zvyčajne:

V týždni vo všedné dni: 7:00, 18:00

Sobota – 7:00, 17:30 (s platnosťou na nedeľu)

NEDEĽA –7:00, 8:30, 9:45, 11:15 a 15:00. Dávame vám do pozornosti dve pridané sväté omše v NEDEĽU o 8:30 a o 15:00 hod., ktorú odporúčame pre seniorov.

Vo filiálnych kostoloch: Turkov o 8:30 a Dlhá o 9:45 (v sále Obecného úradu).

Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami v kaplnke Lurdskej Panny Márie.

 

Birmovanecká svätá omša

Svätá omša a náuka pre  birmovancov bude v piatok 27.11. o 18:00 hod. Účasť všetkých birmovancov je povinná!

 

Požehnanie adventných vencov

Na budúcu nedeľu si môžete priniesť do kostola adventné vence. Pri svätých omšiach ich budeme požehnávať. Obrad požehnania adventných vencov bude aj pri sobotnej večernej sv. omši.

 

Zbierka pri Tescu

Farská charita v Turzovke v spolupráci s predajňou Tesco organizuje zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny v núdzi. Zbierka sa koná v predajni Tesco v dňoch od 19.11. do 3.12. (dva týždne). Z dôvodu epidemických opatrení v Tescu nie sú dobrovoľníci charity. Svoj dar môžete vložiť za pokladňu do košíka s označením Charita. Vďaka za vašu podporu.

 

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Srdečná vďaka za vaše milodary. Bližšie info ako podporiť charitu nájdete vo výveske pred kostolom.

 

Podielové knihy SSV

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu vyzdvihnúť podielové knihy v sakristii farského kostola. Členský príspevok na rok 2021 je 8€.

 

Putovný obraz  Kráľovnej Turzovky

Do našej farnosti priniesli kópiu putovného obrazu Kráľovnej Turzovky. Teraz je umiestnený pod oltárom vo farskom kostole do budúcej soboty. Originál je v Kaplnke na Turzovke – hore Živčáková. Mnohí ho iste poznáte. Pôjde postupne z rodiny do rodiny, kde ho chcú prijať.  V jednej rodine bude 9 dní. Môžete sa pri ňom modliť deviatnik a Panne Márii odovzdať všetky prosby a vďaky.

 

Dary na kostol a poďakovanie Pani Mária Chovancová obetovala na kostol 100€. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.




Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.