Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nm 6,22-27, Gal 4,4-7, Lk 2,16-21

Človek potrebuje zážitky.

Čítať ďalej...

Príhovor diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa: Milovaní bratia a sestry. 

Čítať ďalej...

1 Sam 1,20-22.24-28 (Sir 3, 3-7. 14-16), 1 Jn 3,1-2.21-24 (Kol 3, 12-21), Lk 2,41-52 

Aristoteles povedal slávnu a pravdivú vetu: Človek je tvor spoločenský (Homo zoon politikon).

Čítať ďalej...

Iz 9,1-3,5-6, Tít 2, 11-14, Lk 2,1-14

Ľudstvo sa musí vyrovnávať s rôznymi pliagami ako sú vojny, mor, aktuálne pandémia.

Čítať ďalej...

Iz 62, 1-5, Sk 13, 16-17. 22-25, Mt 1, 1-25:

K múdremu rabínovi prišiel veľký učenec a prehlásil: „Už som toľko kníh prečítal a preštudoval, ale s Bohom som sa ešte nestretol.“

Čítať ďalej...

Mich 5,1-4 a, Žid 10,5-10, Lk 1,39-45

Toto hovorí Pán: „Betlehem Efratský, najmenší medzi judskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.

Čítať ďalej...

Sof 3,14-18, Flp 4,4-7, Lk 3,10-18

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael; raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj trest, odvrátil nepriateľa.

Čítať ďalej...

Profesor teológie opisuje, ako sa pred rokmi stretol v Ríme so známym protestantom, vlastne už neveriacim.

Čítať ďalej...

Bar 5,1-9, Flp 1,4-6.8-11, Lk 3,1-6 

Jeruzalem, odlož rúcho svojho smútku a súženia a obleč si ozdobu slávy, ktorú ti Boh dáva naveky.

Čítať ďalej...

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.