Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

Sk 1,1-11, Ef 4,1-13, Mk 16,15-20 

Možno ste už zistili, že zlo sa niekedy obracia na dobro.

Čítať ďalej...

Sk 10,25-26.34-35.44-48, 1 Jn 4,7-10, Jn 15,9-17

Pýtal som sa pána biskupa J. Feranca (1910-3. mája 2003), ktorý mal v tom čase 90 rokov, čo ho drží v takej dobrej kondícii.

Čítať ďalej...

Sk 9,26-31, 1 Jn 3,18-24, Ján 15,1-8

Pred časom som tu spomínal Arabku, ktorá študuje v Bratislave.

Čítať ďalej...

Sk 4,8-12, 1 Jn 3,1-2, Jn 10,11-18

Blízke - vzdialené.

Čítať ďalej...

Sk 3,13-15.17-19, 1 Jn 2,1-5a, Lk 24,35-48 

Medzi zázrak, ktorý môžeme dennodenne obdivovať, patrí ľudské telo.

Čítať ďalej...

Stanislav sa narodil v šľachtickej rodine v Szczepanówe pri Krakove.

Čítať ďalej...

Iz 7,10-14 7, Hebr 10,4-10, Lk 1,26-38

U mnohých národoch si vážia pôvod. Majú pred priezviskami časticu, ktorá vyjadruje ich rodovú genézu.

Čítať ďalej...

Sk, 4,32-35, 1 Jn 5,1-6, Jn 20,19-31

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.

Čítať ďalej...

Sk 2,14. 22-32, Lk 28,8-15 

S prichádzajúcou  jarou začína byť všetko zelené a svieže.

Čítať ďalej...

Sk 10,34a.37-43, Kol 3,1-4, Jn 20,1-9

To, že Ježiš neskončil definitívne v hrobe, ale vstal z mŕtvych a je živý, je veľké tajomstvo kresťanskej viery.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.