Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám odpovede birmovancov, 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

1. Myslím si, že je to kvôli strachu. Možno aj vo svojich pocitoch alebo vo svojom myslení by chceli byť s Ježišom, ale v živote neprežívajú situácie s ním lebo sa boja, že ich vysmejú či v práci alebo medzi priateľmi.

Tiež to môže byť spôsobené tým, že si odvykli navštevovať kostol alebo sa im v živote niečo stalo- prišli o svojho blízkeho alebo o zamestnanie a preto majú hnev na Ježiša a nechcú sa s ním stretnúť.

Nemyslím si ale, že by ho veľa ľudí odmietal ale len ,,nemajú,, čas na stretnutie s ním a keď ho aj majú radšej ho trávia inak a tak sa mu vyhýbajú.

2. Podľa mňa máme s našimi kresťanskými predkami spoločné to, že aj oni počúvali o Ježišovi od niekoho vyššie postaveného v ich prípade učeníkov a u nás sú to kňazi. Kresťanstvo nebolo vtedy ešte tak zakorenené ako teraz aj keď si myslíme, že to mali lepšie lebo mohli stretnúť Ježiša.

My ale zasa máme už kresťanstvo 2000 rokov a vieme, že Ježiš naozaj existoval ale oni boli len na začiatku, čiže tvorili kresťanstvo ako ho poznáme dnes. Myslím si, že mali vtedy pevnejšie kresťanstvo keďže boli s ľuďmi, ktorí sa stretli s Ježišom a na začiatku kresťanstvo tvorilo len pár ľudí. Bolo teda ťažké hneď uveriť v Ježiša. Bolo to podobné ako keby dnes vzniklo nejaké náboženstvo a my by sme hneď začali veriť a udržali komunitu 2000 rokov pričom by sa stalo najväčším náboženstvom.

Život tiež zasväcovali viac modlitbám ako my dnes. Je na tom ale vidno ako sa vyvíjala ľudská spoločnosť pre prvých kresťanov bolo náboženstvo všetko vnímali ho ako dôležitú vec v živote. U dnešných ľudí je náboženstvo len nejaký doplnok alebo ho k životu podľa nich ani nepotrebujú takže pre nich neexistuje. Kresťanstvo ale postupne slabne hlavne u mladých ľudí aj keď je to stále najväčšie náboženstvo, ale mladí sa už o to nezaujímajú a je možné, že za pár rokov nebude mať kresťanstvo toľko členov. Postoj sa teda tiež veľmi zmenil ale na nešťastie k horšiemu.

J. K.

Poznámka editora: Aj títo birmovanci odpovedali na druhú otázku nie na základe prečítania prameňa (Skutky apoštolov), ale zdá sa, že na základe sledovania starých veriacich s ich predstavami. Niektorí (najmä nasledujúci dvaja) na základe evanjelií - názoru, ktorý našli na internete. Prečítajte si ich pre zaujímavosť. 

1. Prečo sa mu vyhýbajú a odmietajú, keď si pre nás toľko vytrpel ?

Na túto otázku aj ja často hľadám odpoveď. Bohužiaľ niektorí ľudia neveria, že Ježiš existoval a neveria i tomu, že žil a uzdravoval. Vyhýbajú sa mu preto lebo veria v niečo alebo v niekoho iného.

2. Ježiš hovoril o dvoch cestách: o tesnej, ktorá vedie k Bohu a málokto ju nachádza a o širokej, ktorá vedie do zatratenia (Matúš 7:13-14). Bol si dobre vedomý toho, že väčšina ľudí ho nebude chcieť nasledovať a dať Bohu vo svojom živote miesto, ktoré mu právom patrí. Je smutné, že sa dnes ponúka toľko náboženských a zdanlivo kresťanských ciest, ktoré môžu zmiasť aj úprimne hľadajúcich ľudí.

V súčasnosti sa oficiálne tretina svetovej populácie považuje za „kresťanov“. Mnohí z nich však ani nevedia, čo vlastne byť kresťanom znamená. Tento fakt vedie k znevažovaniu kresťanstva v očiach nekresťanov, pretože život tzv. kresťanov nie je lepší, než život ostatných ľudí.

Život prvých kresťanov bol pokračovaním toho, čo Ježišovi učeníci videli v živote svojho Majstra. Pochopili, že každodenná oddanosť Ježiša je vzorom pre každú pravú službu Bohu a že nasledovať ho znamená byť pripravený nasadiť život pre Boha, pre bratov a pre rast Božieho kráľovstva.

Kresťania nemajú žiť odlišne preto, aby sa ozvláštnili, ale preto, že ich Boh povolal žiť podľa určitých zásad. Majú slúžiť svetu – byť v ňom soľou a svetlom. Aj keď naše postoje  a duchovný život navzájom úzko súvisia, korektným správaním si spásu nikdy nezaslúžime. V Ježišovi sa „Slovo“ stalo človekom a zachovalo si dokonalú jednotu s Otcom skrze svoju poslušnosť, ktorou je príkladom pre svojich učeníkov. Práve tak ako Ježiš žil v dokonalej jednote Ducha a vôle, učeníci sú tiež povolaní žiť v jednote Ducha, vôle a postoja so sebou navzájom.

B.K.

1. Mnohí ľudia tvrdia, že veria v Ježiša, ale ho v skutočnosti nepoznajú. Keď premýšľajú kresťania o Ježišovi často im príde na myseľ: Prečo je Ježiš taký jedinečný? Pán Ježiš je najväčší prorok, aký kedy kráčal po tejto zemi. Je to svätý Boží Syn, ktorý na seba vzal ľudské telo, keď prišiel na tento svet. Veľa ľudí považuje jeho tvrdenie, že je to Syn Boží, za rúhanie, pretože je to to isté, ako keby povedal že je Boh.

Biblia ktorá je svätým božím slovom, jasne vyhlasuje, že Ježiš je Boh a že vždy existoval. Biblia nás učí že Ježiš stvoril všetko, čo jestvuje, stvoril svet v ktorom žijeme a veľa mnohých nádherných vecí okolo nás. On má nekonečnú múdrosť a moc! Evanjeliá nám nedávajú žiadny podrobný fyzický opis Pána Ježiša a teda nevieme ako vyzeral. Nemôžeme Ho teda vidieť ani Ho poznať rovnakým spôsobom ako tí ktorí Ho stretli ako keď žil na tejto zemi Avšak väčšina z tých, ktorí ho stretli, žasla nad Jeho učením, Jeho múdrosťou a Jeho mocou uzdravovať chorých a kriesiť mŕtvych. Ježiš je nádherný vo všetkom, no keď bol tu na tejto zemi, nebol pre všetkých vítaní. Niektorí Ho dokonca nenávideli. On povedal, že bude trpieť a zomrie v rukách bezbožných ľudí a že stane z mŕtvych. Toto sa udialo presne tak ako to prorokoval. Pred tým ako sa vrátil na nebesia sa v období štyridsiatich dní mnoho krát zjavoval svojim učeníkom.

Môžeme ho spoznať ako nášho spasiteľa, Pána a najdrahšieho Priateľa. Veľa ľudí je stále neochotných veriť tomu a Boha často odmietajú a upadajú často do hriechu. Je to poľutovania hodné že ľudia takto rozmýšľajú a odmietajú vieru v Ježiša Krista. Neupevňujú si svoju vieru, zabúdajú na svoje kresťanské povinnosti.

Dnešná doba bohužiaľ prináša aj veľa negatív, ľudia sa nemajú čas porozprávať o svojich problémoch, pocitoch. Realita je bohužiaľ taká, že ľudia majú prácu, ktorá ich veľmi vyťaží, sú psychicky vyčerpaní, prídu z práce a nemajú čas sa venovať svojej rodine, svojím deťom, ktorým by  mali  odmalička vštepovať kresťanskú vieru, dať im príklad ako by sa mali zachovať pri upadnutiu do hriechu, nevyhýbať sa  tomu aby svoje konanie priznali a vedeli ho oľutovať a napraviť. Boh vie že každý z nás nie je dokonalý, ale dôležité je ,aby ľudia s ktorými prichádzame do styku ,vedeli ich povzbudiť, ukázať im, že viera v Boha je veľmi dôležitá a dokázať im, že aj napriek tomu keď sa nám niekedy nedarí niečo zvládnuť, pretože keby bolo stále dobre, nepoznali by sme zlo. Takže zlo ktoré nás veľa krát pokúša sa snažíme napraviť dobrými skutkami a myšlienkami. Boh nás vždy miloval a miluje a otvorme mu  svoje srdce, načúvajme a prijímajme jeho dobrotu a lásku ktorou nás  obklopuje.

2. Pri písaní o prvých kresťanov nám nejde len o opis ich životného štýlu a postojov. Mali by sme sa zamyslieť nad tým prečo prví kresťania žili, tak ako žili. Dnes veľa ľudí tvrdí, že sa v súčasnej dobe a podmienkach nedá žiť tak ako žili kresťania vtedy alebo v ranej cirkvi zdieľali svoje životy tak intenzívne iba kvôli počiatočnému nadšeniu. Život prvých kresťanov bol pokračovaním toho ,čo Ježišovi učeníci videli v živote svojho Majstra. Pochopili ,že každodenná oddanosť Ježiša je vzorom pre každú pravú službu Bohu a že nasledovať ho znamená byť pripravený nasadiť život pre Boha, pre bratov a pre rast Božieho kráľovstva. Čo nasledovanie Ježiša znamenalo vtedy, nemôže dnes byť inak. Dnešné kresťanstvo ako jeden z ,,koníčkov, človeka nie sú dôsledkom pozmenených spoločenských podmienok, ale sú skôr prejavom skutočnosti, že ľudia síce nejako chcú byť spasení, ale nie sú pripravení ísť úzkou cestou nasledovania Ježiša.

 Aj v čase Ježiša žili ľudia s podobným postojom, ktorých Ježiš varoval. Dnešní ľudia oslovujú Pána Ježiša ako svojho Pána, ale svojimi skutkami nedokazujú ,že ho uctievajú ako praví kresťania, nekonajú v mnohých situáciách  ako by mali. Množstvo ľudí si myslí že stačí prísť raz za týždeň v nedeľu do kostola a to stačí, ale zabúdajú aj na iné kresťanské povinnosti, nedodržiavajú pôst, nepomáhajú blížnemu svojmu atď. Veľa ľudí zažije na vlastnej koži, že keď opustil Boha ,neurobil dobre a Boh sa nenahnevá ,ale vždy mu pomôže v jeho ťažkej chvíli. Všetko pramení z túžby ľudí aby sme svoj život žili naplno, byť si navzájom oporou ,a tak spoločne dosiahnuť  cieľ viery: večnú radosť v Božej prítomnosti. 

P. M.

 1. Podľa mňa ho odmietajú preto, že nechcú veriť tomu, že niekto tak milosrdný, láskaví a lepší ako oni je. Alebo potom si môžu myslieť že sa kvôli nemu musia v niečom obmedzovať a už nemajú takú slobodu ako keď v neho neveria, ďalej sa im nemusí páčiť že je niekto vyšší (mocnejší) ako oni a môžu sa cítiť podriadene. Nuž záleží od nás samých v čo chceme veriť.2. Prví kresťania mali lepší postoj k Bohu ako terajší, viac verili, chválili Boha a boli milí k všetkému ľudu, keď ukrižovali Ježiša a zistili že spravili chybu lebo Boh z neho spravil Pána a Mesiáša, začali ešte viac veriť skoro všetci sa nechali pokrstiť v jeho mene, chodili sa stále modliť, chodili na lámanie chleba a ich viera bola silnejšia. Terajší kresťania podľa mňa idú do kostola len keď je nejaký sviatok, ich viera je slabšia, niektorí dokonca sa obhajujú tým, že veria v Boha, ale neveria v cirkev. Niektorí o sebe dokonca tvrdia, že sú strašne moc veriaci a pri tom sa nevedia už ani vyspovedať, mne osobne to príde tak, že aj do toho kostola chodia z donútenia z pocitu povinnosti, samozrejme nie všetci stále tu sú aj tí kresťania, ktorí úprimne Boha milujú a obracajú sa naň v každej situácii.

V.Š.

 1. Prečo sa mnohí vyhýbajú Ježišovi napriek tomu čo pre nás robí? Mnohí si neuvedomujú Ježišovu prítomnosť vo svojom živote. Niektorí ho aj odmietajú z rôznych dôvodov. Možno neveria no Ježiš pri nich stojí aj tak. Stojí pri každom jednom z nás. Nežiada nič čo by človeku škodilo a ľudia sa mu aj tak vyhýbajú. To či ľudia veria, či sa mu vyhýbajú alebo ho dokonca odmietajú závisí len a len od človeka. Je to na ňom či pôjde po ceste, ktorú pre neho pripravil samotný Ježiš alebo či pôjde sám po vlastnej ceste. Je to jedine na nás ako sa rozhodneme.

2.Kresťania v minulosti boli prenasledovaní. Po zoslaní Svätého Ducha apoštoli odišli do celého sveta a ohlasovali radostnú zvesť. Hovorili o Ježišovi, o jeho učení a živote. V kázňach vyzývali k pokániu a tých, ktorí prijali vieru v Krista, pokrstili a prijali do zhromaždenia. V dnešnej dobe chodia kresťania do kostola, veria v Ježiša a snažia sa žiť a konať tak ako by to chcel Ježiš. Každý správny kresťan sa snaží žiť podľa svätého písma a verí, že Ježiš príde súdiť živých i mŕtvych.

Z. Š.

1. Ja si myslím že to je kvôli tomu, že veľa ľudí neverí v jeho existenciu a už vôbec neveria na všetky zázraky, ktoré urobil. Veľa z týchto ľudí sa naňho obráti až v ťažkých životných situáciách. Vtedy ho prosia o pomoc, vtedy začínajú veriť.

2. Prví kresťania mali veľmi silnú vieru, mnohí zasvätili svoj život Bohu. Stavali sa k nemu čelom aj keď bol ich život bezstarostný, do kostola chodili s radosťou, modlili sa s radosťou atď. V dnešnej uponáhľanej dobe veľa ľudí zabúda na Boha, no aj veľa ľudí k nemu vzhliada s radosťou, s úsmevom na perách.

M. P.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.