Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

  1. Prečo sa mnohí vyhýbajú a odmietajú Ježiša?

Títo ľudia väčšinou patria medzi tých, ktorí neveria, že Ježiš existoval. Samozrejme sú aj iné náboženstvá, ktoré vyznávajú niečo iné. A tak ako oni neberú vieru nám, nemali by sme ani my im.

A tí ostatní? Neveria, pretože možno nechcú veriť, môže to byť preto, že si myslia, že je málo dôkazov (alebo ako to inak nazvať). Neveria, že existoval človek čo liečil, pomáhal ľudom, vstal z mŕtvych, že bol niekto synom - stelesnením Boha. Je veľa dôvodov prečo ľudia neveria, to je v individuálnom záujme každého z nás či veríme alebo nie.

Ja si osobne myslím, že nikto by nemal byť nútený do viery, je to každého dobrá vôľa. 

  1. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími.

Skúsim čo najviac napísať z vlastnej hlavy...

My (súčasní kresťania) žijeme v inej dobe samozrejme, je to už vyše 2000 rokov po Kristovi čo znamená, že máme aj iný postoj. Veľa vecí sa od vtedy zmenilo. Veci už nemusia mať všetky pôvodné znenie. Máme aj iný pozdrav ako oni, je iná doba, žijeme celkovo inak a ľudia boli odjakživa takí, že si veci prispôsobovali sebe a svojím potrebám.

Prví kresťania boli bližšie od smrti Ježiša vedeli o ňom viac, nebolo ich síce viac ako teraz, bolo ich omnoho menej, ale boli to naozaj veriaci. V dnešnej dobe si ten čo si urobí krst alebo birmovku myslí, že to z neho robí kresťana, Ale to, že hreší kde môže, to on už nerieši.

Podľa mňa to prví kresťania brali troška inak, S rešpektom, úctou a skutočnou vierou a nie len na Vianoce alebo Veľkú noc ale aj cez bežné dni, dnešná, takzvano osprostená mládež (s prepáčením, česť výnimkám ) pije a fajči a posedáva po baroch a príde večer domov opitá, že vôbec nemyslí na modlitbu či spytovanie svedomia, áno je pravda aj sa za to priznám, že ja to nerobím každý deň, ale snažím sa čo to čas dá.

Takže podľa mňa prví kresťania, boli všetci skutoční kresťania a nie kresťania z povinnosti.

NŠ 

 1.Ľudia sa Ježišovi vyhýbajú preto lebo Jeho cesta je ťažká - náročná. Ľudia si radšej volia jednoduchšiu cestu pretože Ježišova cesta zriekania sa, milovania nepriateľov, rozdávania sa, skromnosti, odpúšťania sa ľuďom zdá obťažná, no keby chceli dokázali by to. 

Preto lebo nám Ježiš "zakazuje" veci ktoré robíme, ale pre naše dobro. Lebo sme takí, že radšej budeme ohovárať, sme sebeckí. Mladí sa mu vyhýbajú preto, lebo sa im nepáči, že sex až po svadbe. Preto lebo kto chce ísť Ježišovou cestou musí "spĺňať" určité veci – požiadavky, ale dnešní ľudia si radi robia čo chcú... 

2. Kresťania sa kedysi viac delili, modlili, rozdávali. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Tak verili a milovali Ježiša, že boli za neho schopní zomrieť, boli prenasledovaní, neodsudzovali. 

No, dnešní? Sme lakomí, málo sa modlíme, veríme, málo sme milosrdní, boli by sme my ochotní zomrieť za Ježiša? Sme prenasledovaní? Máme slobodnú vôľu, a nemusíme sa skrývať a predsa si to nevážime. Odsudzujeme, máme predsudky. Nie sme takí vytrvalí. Mali by sme sa od nich učiť. 

KK

1. Pretože ľudia sú voči Bohu ľahostajný a myslia si že Boha nepotrebujeme pretože aj bez neho môžeme mať všetko. Ale keď príde choroba alebo smrť blízkeho tak vtedy si na naňho spomenieme. Začneme ho obviňovať prečo to spravil práve nám, prečo práve nám zobral milovanú osobu...

Ale namiesto toho by sme mu mali byť vďačný, že práve pre túto dotyčnú osobu skončilo pozemské utrpenie a začal život večný. Ale aj keď my Boha odmietame on na nás stále čaká, on nás nikdy nezavrhne. Aj keď sa nám niečo podarí, spravíme skúšku v škole, máme šťastnú rodinu, všetko nám v živote vychádza... myslíme si že to je len našou zásluhou, vedomosťami ale pri tom zabúdame na Boha že bez neho by boli ničím, bez neho by sme tu neboli.

Raz mi jedna učiteľka povedala príbeh o jednom mužovi. Mál krásnu rodinu, dobrú ženu a troch zdravých synov. Ale jedného dňa lekári zistili že táto žena má rakovinu. Keď umrela muž zveril svoje deti do rúk Panny Márie a Ježiša. Chvíľu bolo všetko dobré až dovtedy kým umrel najstarší syn. Muž nariekal. Vinil Boha prečo ho nezachránil. Za krátky čas zomrel druhý syn a nakoniec aj ten tretí, najmladší. Muž bol veľmi nešťastný priam zúril, prečo práve on prečo mu to Boh spravil keď on zveril svoje deti do jeho rúk, prečo mu zobral najskôr ženu a napokon aj všetky deti, prečo mu zobral všetko na čom mu tak záležalo, všetko pre čo žil. Ale Boh mu vo sne povedal keby som ti nezobral ženu ďalej by sa trápila a žila v bolestiach, z tvojho najstaršieho syna by vyrástol alkoholik a upil by sa k smrti. Z druhého syna by vyrástol drogovo závislí človek. A z najmladšieho syna vrah.... Z tohto príbehu pre mňa plynie poučenie že aj keď sa tento muž trápil že jeho deti zomreli tak Boh im aj mužovi chcel len dobre. Pretože  keby muž videl akým životom by jeho deti žili určite by Bohu ďakoval za to že ich povolal k sebe ešte nie natoľko skazených ako by boli časom.

2. Prvý kresťania chceli ukázať pokračovanie toho, čo Ježišovi učenci  videli v ňom. Vtedy to brali ako každodennú rutinu alebo každodennú oddanosť v Ježiša a to ich sprevádzalo k Bohovi, tu pravú službu pre Boha. Že nasledovať ho znamená byť pripravený nasadiť život pre Boha.

Čo nasledovanie Ježiša znamenalo vtedy, dnes nemôže byť inak. No tí dnešní síce chcú byt hneď alebo nejako spasení, no nie sú pripravený ísť tou cestou nasledovanie Ježiša. Tí dnešní to berú ako koníček, zvyk nie ako oddanosť.

AP 

 Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. (úvaha)

1. Neraz, keď sme boli s kamarátmi vonku sme viedli menšiu "diskusiu" na tému, že v čom je pre nich vlastne Pán zlý alebo v čom vidia to zlo v cirkvi. Keďže sme mladí, väčšina odpovedí bola že sú nútení chodiť do kostola a iné veci ktoré ich mali naučiť rodičia.

Avšak zaskočil ma iba jeden názor, ktorý mi utkvel v pamäti a hneď som vedela, že o tom budem písať. Jeden kamarát mi povedal: prečo mám veriť v niečo, čo neviem že existuje? Prečo by som mal dávať peniaze najbohatším ľudom na svete? Prečo by ma mali ostatní ľudia obmedzovať čo mám kedy jesť? To že on sa obetoval, čo ani nevieme či je pravda, je čisto len jeho problém.

Môj názor vyjadrím tým, že zodpoviem na tieto otázky, ktoré si ľudia kladú, a ktoré sú ich dôvodmi na odmietanie nielen Ježiša, ale aj celej cirkvi.

-prečo mám veriť?

Ja si myslím že ani on nevedel, čo bude po ňom, ako budú ľudia žiť a iné. Veril, že to čo urobí nebude len pre dobro jeho doby. Viera nie je zlá vec a ľudia nedokážu obetovať svoj voľný čas aj keď vedia že Ježiš obetoval viac.

-prečo by som mala dávať niekomu peniaze?

Nikto nikoho do ničoho nenúti. Každá zbierka je dobrovoľná. Ja, keď vidím ako sa majú ľudia na druhej strane Zeme zle a ja im nemám ako pomôcť, tak im pošlem aspoň peniaze. Peniaze ktoré sa dávajú "do zvonka" sú na skrášlenie prostredia a tak ďalej.

-prečo nemôžeme jesť čo chceme?

Nad týmto som rozmýšľala aj ja dlhšiu chvíľu a snažila som sa prísť nato, prečo. stále nemám na toto ustálený názor ale beriem to tak, že ja sa dokážem vzdať hocičoho bez priameho dôvodu. Aspoň v niečom, by sme sa mali vedieť obetovať. Nejde tu ani o to že by to niekomu aj prospelo aj keď to sa dá brať tiež ako dôvod, ale mne to evokuje jednoducho cyklus, pre ktorý by sme sa mali oddať ak chceme byť presne tým, koho nás chce Pán vidieť.

 - A to že nevieme či sa za nás obetoval?

 Nevieme veľa vecí a predsa mnohí tomu veria. Je to len o osobnosti človeka čomu chce a nechce veriť.

  1. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov. (Referát)

Apoštoli v minulosti mali veľmi dôležité a významné postavenie. Hlavne Peter ako prvý mal za všetko veľkú zodpovednosť. 12 apoštoli sú základom cirkvi a musia vieru rozdávať ďalej, brániť Ježiša, keďže si ich sám osobitne povolal a odovzdávať poslanie iným, hlásiť evanjelium.

To musia dnes aj kresťania. Žiť v láske, pokore, vo viere k jednému Bohu. Napríklad na Slovensku, ľudia nie sú až tak ,,dokonalí kresťania". Niektorí sú kresťanmi len preto aby zapadli do skupiny, či prispôsobili sa ostatným. Preto chodia na prijímanie, birmovku. No že by sa ,,zastavili" aspoň raz za čas do kostola, to asi nie. V minulosti bola viera oveľa silnejšia, možno to bolo aj tým, že sa im zjavoval a že všetko bolo prepojené aj so začiatkami a šírením viery. Ľudia sa dokázali OBETOVAŤ za vieru, dokázali za ňu zomrieť.

Koľko kresťanov by to urobilo dnes? Dokázali obraňovať Krista vlastným telom, životom. Vieru nebrali na ľahkú váhu, ako to je niekde dnes, brali si ju viac k srdcu a vedeli ju šíriť. Je naozaj úžasné, ako toľko rokov sa cirkev drží. Vďačíme za to hlavne začiatkom. Keďže ľudia ťažko uveria, ťažko uverili niečomu, čo len niekto povie, museli to i dokázať. Ľuďom sa tak viac otvorili oči a vedeli vidieť srdcom.

Niektorí kresťania dnes sa snažia nejak zviditeľniť a preto robia veci, nad ktorými sa niekedy až zastavuje rozum. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo robili kresťania v minulosti, ako išli s vierou stále po boku a my by sme ich mali nasledovať a šíriť ju ďalej.

Pekný zvyšok večera :)

LG 

1- V prvom rade si myslím, že títo ľudia bohužiaľ neboli vedení ku kresťanskej viere a preto asi ani nepociťujú potrebu sa k nemu obrátiť.

Ďalším dôvodom môže byť, že ľudom sa darí, sú zdraví, majú bohatý život a v takých chvíľach zabúdajú na Ježišovu prítomnosť a jeho milosrdné skutky.  No poznám veľa ľudí na ktorých príde ťažoba, či je to choroba alebo niečo zlé s čím sa nevedia zmieriť a až vtedy pochopia a obrátia sa na Ježišovo milosrdenstvo.

2- Kresťania v minulosti boli určite bližšie k viere. PRIORITOU terajšej doby je pre mnohých ľudí nie viera ale moc, bohatstvo s čím automaticky súvisí faloš, klamstvo a nenávisť.

V minulosti boli ľudia skromný, vážili si každého kúska jedla a boli si všetci nápomocný. Boli pyšní na svoju vieru a šírili ju ďalej. No je smutné, že v tejto dobe sa viera z mnohých ľudí pomaly vytráca.

NH
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.