Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Podobne ako sv. Agnesa alebo sv. Šebastián i sv. Agáta patrí medzi svätých, ktorých úcta sa rozšírila v Cirkvi už v najstarších časoch. Rímska liturgia zaradila jej meno do kánona (eucharistickej modlitby) sv. omše. O jej živote však máme málo historicky zaručených správ. Najstaršie životopisy, ktoré sa zachovali, pochádzajú z 5. storočia a historické údaje sa v nich prelínajú s legendami.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Zišli sme sa tu na Popolcovú stredu. Volá sa tak preto, lebo dnes budeme poznačený popolom. Popol je symbol pominuteľnosti, zániku, smrti. Znamenie popola nás však dnes nevolá k myšlienke na smrť. Volá nás k náprave života, k radostnému životu so Zmŕtvychvstalým Pánom.

Čítať ďalej...

Hebr 12, 4-7. 11-15, Mk 6, 1-6

 Neviem či ste prišli po čase do rodného mesta, alebo na miesto kde ste neboli dlhšie. Vynárajú sa rôzne pocity, myšlienky, nálady, spomienky... Iste máte tento zážitok.

Čítať ďalej...

Sv. Blažej patrí medzi svätých, ktorých úcta sa veľmi rozšírila medzi kresťanským ľudom, ale o jeho živote máme veľmi málo historicky podložených správ. Viac-menej je isté, že bol biskupom v Sebaste, v ďalekom Arménsku, kde aj zomrel ako mučeník za cisára Licínia niekedy okolo roku 316.

Čítať ďalej...

Sv. Ján Bosco, ľudovo nazývaný don Bosco, sa narodil 16. augusta 1815 v malej horskej osade Becchi v Taliansku. Becchi patrilo k mestečku Castelnuovo d’Asti v kraji Piemont. Jeho otec sa volal František a mama Margita, rodená Occhienová. Otec bol už druhýkrát ženatý, pretože prvá manželka mu zomrela. Z prvého manželstva mal syna Antona a z druhého sa narodili Jozef a Ján. Keď mal malý Janko 2 roky, otec zomrel na zápal pľúc ako 33-ročný. Mama Margita ich teda vychovávala sama.

Čítať ďalej...

Hebr 10, 32-39, Mk 4, 26-34

 Pred časom ma „pobúril“ úvodník v Katolíckych novinách. Redaktorka tam písala, že mnohí, najmä mladí kňazi, miesto toho, aby využívali podobenstva a príbehy z evanjelií, venujú sa psychológii a sociológii...

Čítať ďalej...

Hebr 10, 19-25, Mk 4, 21-25

Svetlo – jedna z najdôležitejších veličín, ktoré intenzívne vnímame. Vieme ako je to pohybovať sa v tme! Nedostatok slnka spôsobuje depresie, niektoré deti nemôžu spať v tme, lebo sa boja.

Čítať ďalej...

Dátum a miesto narodenia sv. Tomáša Akvinského s určitosťou nepoznáme. Mnohí historici kladú jeho narodenie do roku 1225. Meno jeho rodiny sa odvodzovalo od mesta Aquino, ktoré je na sever od Neapola, ale Tomáš sa pravdepodobne narodil v neďalekej obci Roccasecca. Jeho otec pochádzal zo severotalianskej Lombardie, kým matka bola normanského pôvodu. Rodina d'Aquino bola početná; Tomáš mal viacero bratov a sestier.

Čítať ďalej...

Koho chcú bohovia potrestať urobia ho pedagógom, hovorí grécka múdrosť.

Viktória Montana slovenská publicistka, katechétka, autorka mnohých kníh o výchove  (napríklad Nebojte sa života, a mnohých učebníc náboženstva) s tým plne súhlasila a dodala, že aj v breviári sú modlitby za vychovávateľov na poslednom mieste.

Čítať ďalej...

Redaktor jedného nášho denníka (SME Ján Krempaský) robil zaujímavú anketu:

Dali sme sa príliš pohltiť životom, zabudli sme na svojich blízkych a nepovedali sme im, ako ich milujeme, tvrdia ľudia na smrteľnej posteli. Keby som mohol vrátiť čas, tak by som...

Čítať ďalej...

Hebr 8, 6-13, Mk 3, 13-19

Koľko bolesti spôsobuje, neprijatie v rodine, medzi spolužiakmi, v kolektíve, spoločnosti.

Čítať ďalej...

Hebr 7, 25 -8,6, Mk 3, 7-12

 Pamätáte si dlhé rady na kdečo? Mne sa vybavuje napríklad dlhý rad na prací prášok. Na nejakú spoločenskú akciu? Na filmy Vinetou, teraz viem, že máme vypredaný ples...

Kvôli čomu a kvôli komu je dnešný človek ochotný sa postaviť do radu?  Na spevákov (mladí) určite.

Čítať ďalej...

Podobne ako sv. Šebastián i svätá Agnesa Rímska patrila medzi veľmi obľúbených a uctievaných svätých rímskej Cirkvi. Jej úcta sa už v prvej polovici 4. storočia rozšírila na Západe a čoskoro prenikla aj na Východ. Západná Cirkev zaradila jej meno medzi významných svätých uvádzaných v kánone (eucharistickej modlitbe) svätej omše.

Čítať ďalej...

Hebr 6, 10-20, Mk 2, 23-28

 Keď sa Ježiš pri Jakubovej studni rozprával so ženou – Samaritánkou, apoštoli krútili hlavami: - Ako to, že sa rozpráva so ženou? Potom sa to už na jeho hlavu sypalo jedno za druhým: - Ako to, že je a pije s hriešnikmi? - Ako to, že sa nepostí? – Ako to, že nezachováva sobotu?

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.