Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Svätý Juraj (lat. Georgius) patrí medzi starokresťanských mučeníkov, ktorých uctievanie sa rýchlo rozšírilo vo východnej i západnej Cirkvi.

Čítať ďalej...

Sk 8,26-36. 38-40 Jn 6, 44-51

 Existuje niečo, čo som nazval „príťažlivosť nahor“. Čo to je? Zaujímavý fakt, že nie je len zemská príťažlivosť!

Čítať ďalej...

Sk 8, 1b-8, Jn 6, 35-40

 Eucharistia je pre Cirkev najväčší poklad. O spovedi sa hovorí, že je to najľudskejšia sviatosť. Eucharistia je Najsvätejšia sviatosť. Lebo je v nej sám Ježiš! Je aj v iných sviatostiach, ale tam je svojou silou, milosťou, účinkovaním. Eucharistia to je on sám.

Čítať ďalej...

Sk 7, 51 – 8, 1a,   Jn 6, 30-35

 Človek je nenásytný. Stále potrebuje niečo viac. Napríklad:  Ľudia sa schádzali pri prvých „krištáľkách“ – rádiách, ktoré bolo sotva počuť a boli z toho nadšení.

Čítať ďalej...

 Jn 6,22-29

 V Detve, hoci bola totalita a práve po normalizácii, bola dosť odvážna mládež a tak sme sa pravidelne stretávali. Vytvorilo sa tam dobré spoločenstvo z ktorého vyšli mnohé dobré rodiny i traja kňazi.

Čítať ďalej...

Sk 6, 1-7,  Jn 6, 16-21

 K samozrejmým scénkam sci-fi filmom a rôznym trikom iluzionistov patrí kráčať po vode (Arabela).

Čítať ďalej...

Sk 5, 34-42, Jn 6, 1-15

 V bývalej farnosti som mával katechézy pre deti. Chcel som poukázať na pravé hodnoty a preto som sa ich opýtal čo by si zobral chlapec v džungli, keby našiel kufrík peňazí.

Čítať ďalej...

Sk 5, 27-33, Jn 3, 31-36

 V seminári náš pán špirituál mal sériu prednášok o kňazskom celibáte. Hovoril niečo v takom zmysle, že na názor o celibáte sa nemôžeme pýtať „tých tam vedľa“ a ukázal na aulu, ktorú vtedy využívali mladí študenti herectva.

Čítať ďalej...

Sk 5, 17-26, Jn 3, 16-21

 V pondelok sme s pánmi kaplánmi a skupinou veriacich rozprávali o problematike závislých ľudí na návykových látkach. Prezentoval som pritom názor odborníkov, že týmto závislým ľuďom nesmieme  podať ani „pohár vody“ (myslí sa tým vôbec v ničom  im nepomáhať a nedať sa ani vydierať napríklad tým, že si niečo urobia ak im nepomôžeme).

Čítať ďalej...

Sk 4, 32-37, Jn 3, 7b-15

Už ste počuli a možno aj sami povedali: Znova som sa narodil. Možno po prežití životu nebezpečnej udalosti, keď život visel na vlásku.

Čítať ďalej...

Sk 4, 23-31, −   Jn 3, 1-8

 Meteorológovia vedia predpovedať smer vetra. Domnievam sa, že sa im to darí. Je to aj dosť dôležité, lebo vietor prináša buď zimu, teplo, alebo dážď. Vlastne predpovedajú skôr prúdenie – lebo vietor sa potom všelijako “ovíja“ okolo vrchov, dolín, panelákov...

Čítať ďalej...

 (Sk 4, 1-12, Jn 21, 1-14)

 Niekedy v tomto čase je Deň rozprávok. Rozprávky, aj keď sú farebne ilustrované, obsahom sú čiernobiele. Poznajú dobrých, alebo zlých hrdinov. Zdá sa, že nie stred. Život je iný.

Čítať ďalej...

Sk 3, 11-26, Lk 24, 35-48

Jedine človek z prijímania potravy dokáže urobiť stolovanie. Je to dosť umelo vytvorený pojem, ktorý však pekne vyjadruje, že človek sa jedením nielen živí, ale môže pritom vytvárať pohodu, priateľskú a rodinnú atmosféru.

Čítať ďalej...

Sk 3, 1-10, Lk 24, 13-35

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy.

- Tak sme čítali v dnešnom evanjeliu. Včera, keď som si prečítal toto evanjelium, prvý krát som si uvedomil, že učeníci boli dvaja.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.