Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jer 23, 5-8, Mt 1, 18-24

 Zaužíval sa pekný a výstižný pojem – spomienkový optimizmus. Vyjadruje to, že máme tendenciu spomínať z minulosti na to pekné a dobré. Napríklad: Boli krajšie Vianoce, lepšie zimy, viac snehu... Aj v oblasti ekonomickej:  Všetko bolo lacnejšie, ľahšie sa žilo, toľko stal rožok, pivo...

Čítať ďalej...

 Gn 49, 1-2. 8-10, Mt 1,1-17

 V mnohých štátoch sa hrdia niektoré rody šľachtickým titulom (von, de...). Mnohí teraz skúmajú svojich predkov a hrdia sa ako ďaleko do minulosti sa dostali.

Čítať ďalej...

Sof 3, 1-2. 9-13, Mt 21, 28-32

 Ešte neviem aká je situácia v našej farnosti, ale v jednej mestskej kde som pôsobil dlhší čas, dosť veľkú úlohu zohrávali konvertiti – teda tí čo sa v dospelosti obrátili, alebo prehĺbili svoj duchovný život.

Čítať ďalej...

Nm 24, 2-7. 15-17d, Mt 21, 23-27

Práve dnes sme mali v meste ustanovenie primátora a podľa starej tradície i richtára. V mojej rodnej dedine sa traduje, ako jeden gazda kandidoval za richtára do tunajšieho mesta (vtedy to bola dedina). Vtedy to vlastne bola jedna obec – najväčšia v ČSR. Postavil sa na tribúnu a povedal: Ak poviem tak - bude zle, ak poviem onak – bude zle. Tak radšej nič nepoviem. A skončil.

Čítať ďalej...

Svätá Lucia patrí medzi starokresťanské svätice, ktorých úcta sa už v skorom stredoveku rozšírila po celej Cirkvi. Jej meno sa dostalo do rímskeho omšového kánona (eucharistickej modlitby) spolu s inými sväticami starých čias: Felicitou, Perpetuou, Agátou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou.

Čítať ďalej...

Iz 48, 17-19, Mt 11, 16-19

 Mládež zo školy mi prišla pomôcť poriadiť.

Čítať ďalej...

Iz 41, 13-20, Mt 11, 11-15

 V čom je veľkosť človeka? To by mohlo byť odpovedí! Možno koľko ľudí, toľko názorov.

Čítať ďalej...

Keď dávali v televízii nejaký seriál, bolo zvykom, že hlásateľka v krátkosti zopakovala predchádzajúci dej. Teraz je to už vizuálnejšie: Dávajú zopár obrázkov z predchádzajúceho dielu. Tiež pri spomienke na velikánov kultúra, umenia, vedy sa hovorí čím sa zapísali do, toho ktorého odvetvia  

Čítať ďalej...

Iz 40, 1-11, Mt 18,12-14  

Najstaršia zachovaná soška s kresťanskou tematikou je Dobrý pastier.

Čítať ďalej...

Iz 30, 19-21. 23-26, Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

    Pripravujeme sa na prežívanie Vianoc, ktoré nás privedú k sláveniu začiatku spásy – Pánovmu narodeniu. Toto adventné obdobie Cirkev ponúka veriacim ako príhodný čas na zamyslenie sa nad dielom spásy. Spásny plán nebeského Otca sa uskutočnil v slobodnom a úplnom darovaní sa jednorodeného Syna ľuďom, ktorý svoj život začína dobrovoľne obetovať za spásu sveta. Aby zdôraznil veľkosť takéhoto daru z lásky, Vykupiteľ ešte dodáva: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov” (Jn 15, 13).

Čítať ďalej...

 Niet človeka na svete, kto by nemal nejakú chorobu. Či už bola vážna alebo nie, máme s ňou veľa skúsenosti. Uvažovali sme ale už nad tým, prečo Boh dopustil aj tie najnepríjemnejšie chvíle, z akého dôvodu je choroba, čo z toho všetkého pre nás vyplýva?

Čítať ďalej...

O živote sv. Jána Damascénskeho nevieme toho veľa. Narodil sa okolo roku 650 v Damasku, ktorý bol vtedy centrom politickej, svetskej aj duchovnej sféry. Jeho rodičia boli bohatí kresťania. Otec bol veľmi dobročinný. Pomáhal chudobným a vykupoval zajatých. Hoci bol kresťan, zaujímal významné miesto na dvore mohamedánskeho kalifa.

Čítať ďalej...

Svätý František Xaverský patril medzi prvých spoločníkov sv. Ignáca Loyolského, a tým aj medzi zakladajúcich členov jezuitskej rehole. So sv. Ignácom ho spájal tiež etnický pôvod; obidvaja boli totiž Baskovia. No ich životné osudy sa nestretli v rodnej krajine pod Pyrenejami, ale až na univerzitnej pôde v Paríži.

Čítať ďalej...

Iz 11, 1-10, Lk 10, 21-24

 Máte skúsenosť s tým, že skromní ľudia sú úspešní? Asi nie v médiách, biznise... Tam sú vpredu skôr tí čo majú ostré lakte...

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.