Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 2, 3-11,   Lk 2, 22-35

V dnešných čítaniach rezonuje téma, ktorá je v Biblii veľmi obľúbená. Téma svetla a tmy.

Čítať ďalej...

Svätý apoštol a evanjelista Ján patril medzi najvýznamnejších apoštolov, medzi oporné stĺpy prvotnej Cirkvi, ako sa vyjadril apoštol Pavol v Liste Galaťanom (por. Gal 2,9). Viaceré zmienky o ňom nachádzame vo všetkých evanjeliách, v Skutkoch apoštolov, v Apokalypse a raz ho spomína apoštol národov na uvedenom mieste.

Čítať ďalej...

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16, Lk 1, 67-79

Matky zvyknú pre svoje deti veľmi trpieť ak majú problémy, či už telesné (zdravotné), alebo – a možno ešte viac – morálne. Dokážu však popri ich nedostatkoch nájsť na nich aj pekné vlastnosti, zastať sa ich a mnoho raz ich takto vyburcovať k dobrému.

Čítať ďalej...

Mal 3, 1-4. 23-24, Lk 1, 57-66

Miništrantov baví testovanie vedomosti. Preto im dávam rôzne otázky. A keďže niektorí majú prekvapujúco dobré vedomosti, je ťažko vymyslieť otázky, ktorú by nevedeli. Minulý týždeň som ich nachytal, keď som sa opýtal, ktorý prorok mal prísť pred mesiášom – teda Ježišom.

Čítať ďalej...

Pred Vianocami

zvykneme v rôznych formách písať pozdravy tým, čo sú od nás vzdialení a chceme sa s nimi podeliť o neopakovateľnú radosť, ktorú nám prinášajú tieto pekne sviatky.

Čítať ďalej...

Veľmi sa mi páči nasledujúca meditácia k dnešnému evanjeliu. Predkladám:

Z homílií svätého opáta Bernarda v Chválach Panny a Matky

Celý svet čaká na Máriinu odpoveď 

Čítať ďalej...

Sdc 13, 2-7. 24-25a, Lk 1,5-25

 U zdravých a prirodzených rodinách považujú detí za veľké požehnanie. Ako kaplán som sa stretol s 12 detnou rodinou. Pýtal som sa matky ako to zvláda. Ona: Jaj v pohode. Najhoršie boli prvé tri. Potom sa už vychovávajú navzájom. Všimol som si to. Staršie mali patronát nad mladšími. V rodine panovala súhra a jednota.

Čítať ďalej...

Jer 23, 5-8, Mt 1, 18-24

 Zaužíval sa pekný a výstižný pojem – spomienkový optimizmus. Vyjadruje to, že máme tendenciu spomínať z minulosti na to pekné a dobré. Napríklad: Boli krajšie Vianoce, lepšie zimy, viac snehu... Aj v oblasti ekonomickej:  Všetko bolo lacnejšie, ľahšie sa žilo, toľko stal rožok, pivo...

Čítať ďalej...

 Gn 49, 1-2. 8-10, Mt 1,1-17

 V mnohých štátoch sa hrdia niektoré rody šľachtickým titulom (von, de...). Mnohí teraz skúmajú svojich predkov a hrdia sa ako ďaleko do minulosti sa dostali.

Čítať ďalej...

Sof 3, 1-2. 9-13, Mt 21, 28-32

 Ešte neviem aká je situácia v našej farnosti, ale v jednej mestskej kde som pôsobil dlhší čas, dosť veľkú úlohu zohrávali konvertiti – teda tí čo sa v dospelosti obrátili, alebo prehĺbili svoj duchovný život.

Čítať ďalej...

Nm 24, 2-7. 15-17d, Mt 21, 23-27

Práve dnes sme mali v meste ustanovenie primátora a podľa starej tradície i richtára. V mojej rodnej dedine sa traduje, ako jeden gazda kandidoval za richtára do tunajšieho mesta (vtedy to bola dedina). Vtedy to vlastne bola jedna obec – najväčšia v ČSR. Postavil sa na tribúnu a povedal: Ak poviem tak - bude zle, ak poviem onak – bude zle. Tak radšej nič nepoviem. A skončil.

Čítať ďalej...

Svätá Lucia patrí medzi starokresťanské svätice, ktorých úcta sa už v skorom stredoveku rozšírila po celej Cirkvi. Jej meno sa dostalo do rímskeho omšového kánona (eucharistickej modlitby) spolu s inými sväticami starých čias: Felicitou, Perpetuou, Agátou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou.

Čítať ďalej...

Iz 48, 17-19, Mt 11, 16-19

 Mládež zo školy mi prišla pomôcť poriadiť.

Čítať ďalej...

Iz 41, 13-20, Mt 11, 11-15

 V čom je veľkosť človeka? To by mohlo byť odpovedí! Možno koľko ľudí, toľko názorov.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.