Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 49, 1-6, Sk 13,22-26, Lk 1 57-66. 80 

Viete – mnohí z osobnej skúsenosti - akým veľkým zázrakom je zrodenie dieťaťa.

Mnohí skusujú akým bôľom je, keď manželia nemôžu mať dieťa.

Pre dieťa dokážu rodičia veľa obetovať. Jedná matka ležala v nemocnici dlhé mesiace, aby mohla priviesť na svet dieťa. A narodením obeta nekončí. Napriek tomu, či práve preto, sa narodenie dieťaťa považuje za Boží dar.

Evanjelista v súvislosti s narodením Jána Krstiteľa konštatoval: Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.

Alžbeta je ďalšia zo žien, ktoré hoci boli dlho neplodné, dostali do daru dieťa. Nemožné sa stáva možným, Boh si v dejinách pripravuje cestu pre svojho Syna, ktorý sa narodí z Panny.

Nielen výnimočné narodenie, každé je hotovým zázrakom. Je to jedno či to berieme z pohľadu bin-bengu, alebo darvinizmu... Matka synov Makabejských hovorí: Zázračne si bol utkaný v mojom lone...

Ján dostal výnimočné poslanie. Aj my sa pýtame na naše poslanie a hľadáme ho. Ak nájdeme miesto, ktoré nám urči Boh, nájdeme samých seba, dostávame svoju identitu, „meno“, ktoré sme nedostali len tak, ale ktoré pre nás Boh pripravil už pred našim narodením. „Pán ma z matkinho lona povolal, už v živote mojej matky myslel na moje meno,“ (Iz 49,1). Tento chlapec dostal od Boha meno „Ján“, Pôvodne hebrejské meno Jochanán znamená Boh je milostivý.

A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

My vieme, aká bola ďalšia životná cesta Jána Krstiteľa. Stal sa hlasom na púšti, ktorý pripravuje cestu Slovu.

A čo bude z nás? Pánova ruka je nad nami, jeho Duch nás vedie, rovnako aj my môžeme byť hlasom a poukazovať na Ježiša v tomto svete, ktorý sa tak veľmi podobá púšti, zemi túžiacej po Božej vlahe. Nekladieme za cieľ svet spasiť, ale našou prítomnosťou a vierou učiniť Ježiša viditeľným. Tak ako Ján Krstiteľ dať Ježišovi priestor, zmeniť sa, pokorne sa skloniť pred Bohom, ale aj s odvahou vydávať o ňom svedectvo.

Uvedomujeme si, že naše miesto nik nezastane, na málom priestore sveta máme nezastupiteľnú úlohu – poslanie.

O každom platí vyjadrenie básnika: Si jedinečný

„Od začiatku vekov nikdy nejest­vovala osoba ako ty. Nikto ne­má tvoj úsmev, tvoje oči, tvoje ruky, tvoje vlasy. Nikto v celom vesmíre nevidí veci tak, ako ty. Si jedinečný. Si iný ako ktorýkoľvek človek, ktorý kedy v histórii ves­míru žil. Si jediný z celého stvo­renia, kto má tvoju zvláštnu zbierku schopností. Cez celú večnosť nikto nikdy nebude chodiť, hovoriť a myslieť ako ty, alebo robiť veci ako ty.

Tvoja potreba napodobňovať niekoho iného je preto úplne chybná. Si vzácny a v tom je obrovská hodnota. Si jedi­nečný a tvoje bytie nie je žiadna náhoda. Prosím, uvedom si, že Boh ťa stvoril na zvláštny účel. Má pre teba úlohu, ktorú by nikto nemohol urobiť tak dobre ako ty. Z miliónov činností iba jedna je určená tebe. Iba jedna má tú jedinečnú a správnu kom­bináciu, ktorú Boh potrebuje a tou si ty.“

Každý je osobitný a má svoje poslanie. Pre každého platí: "Čím len bude tento chlapec?" A vskutku Pánova ruka bola s ním. Je aj s nami!

Turzovka, 24.6.2024

Úvahy k dnešnej slávnosti nájdete i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/275-sv-jan-krstitel

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/276-narodenie-jana-krstitela-vigilia

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/771-narodenie-jana-krstitela

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1768-narodenie-jana-krstitela-deti

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2193-narodenie-jana-krstitela-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2595-narodenie-jana-krstitela-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3042-narodenie-jana-krstitela-ml

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3501-narodenie-jana-krstitela-22

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3972-narodenie-jana-krstitela-23 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.