Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 49, 1-6, Sk 13,22-26, Lk 1 57-66. 80

Komunikoval som s jednou profesorkou o viere.

Upozornila, že je pri tom užitočné pochopiť stav človeka, či je vo vývoji alebo stagnácii. Rozšírme to na ľudstvo. Čo poviete, je vo vývoji, alebo stagnuje?

Porovnajme si dnešok so situáciou za Jána Krstiteľa. Od čias Jána Krstiteľa sa mnoho nezmenilo. Krízy naďalej otriasajú jednotlivých ľudí, celé spoločenstvá i národy. Treba naďalej vyvíjať hrdinské úsilia, aby sme tieto krízy prekonali.

Ján je jeden z nie mnohých špecialistov, ako prekonávať krízy. Žil v situácii hlbokej krízy tak politickej, spoločenskej, ako i náboženskej, ktorá zasiahla život vyvoleného národa. Bolo treba ukázať východisko. Ján to robí neomylným spôsobom. Podľa jeho slov je iba jedna cesta, ktorou možno prekonať krízu – práca na sebe.

Uvedomujeme si, že pomáhajú žiadne, dokonca ani najkrajšie heslá, dlhé diskusie, zvláštne vypracované programy, ak sa človek nepresvedčí, že on sám musí byť lepší. Všetky krízy majú svoj prameň v srdci človeka. Ak sa podarí zdokonaliť srdce, kríza bude prekonaná; ak nie, kríza sa prehĺbi.

Takže musíme ísť k sebe. Práca na sebe sa spája s hľadaním nádeje. Človek dokáže zmobilizovať svoje sily, obetovať sa, ak má pred sebou métu niečoho lepšieho. Dokáže stať sa lepším, ak má motiváciu.

Tak to robil Ján Krstiteľ? Dával nádej Mesiáša. Pripravoval na stretnutie s Mesiášom a na tom postavil premenu človeka. V čom bola premena? V rade dlhých modlitieb? Častého chodenia do svätyne? Príspevky na budovanie pomníkov? Nie. Od úradníkov sa dožadoval čestnosti; od vyberačov daní - spravodlivosti; od vojakov - aby sa vyhýbali násiliu; od vychovávateľov - zamilovanie si pravdy; od vládcov - aby neprekračovali morálne zákony; od každého človeka ochotu podeliť sa s tým, čo má, s bratmi, ktorí nemajú dostatok životných prostriedkov.

 Ján je veľký realista. Vyzýva k práci na zdokonalení čestnosti človeka. Čestnosť chápe ako najzakladanejšiu podmienku vyjdenia z každej krízy. Tam, kde chýbajú morálne hodnoty, žiadna kríza - ani politická, ani spoločenská, ani hospodárska, ani náboženská - nebude nikdy prekonaná. Morálne hodnotný človek si dobre splní všetky svoje povinnosti a vtedy môže s ním spoločenstvo rátať, môže ho obdarovať svojou dôverou a s radosťou využívať ovocie jeho práce vediac, že tá činnosť budú vždy solídna.

 Ján Krstiteľ je špecialista na vychádzanie z kríz a jeho program pretvárať človeka, sa javí ako trvalá hodnota. Kríza náboženského života patrí k najhlbším a najťažším krízam, aké sa dotýkajú srdca človeka. Cesta, ktorú ukazuje Ján, je jediným východiskom. To sám Boh žiada od človeka nápravu srdca. Prvé slova Pána Ježiša boli: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." (Mk 1:15)

Základom kázne sv. Petra po Ježišovom nanebovstúpení bolo: „Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy“ (Sk 3:19)

 Prvá výzva na obnovu človeka a tým aj spoločnosti je vždy výzvou na očistenie srdca.

 Krízy sa objavujú vtedy, keď sú ľudské srdcia tak znečistené, že v danom spoločenstve, či národe, nieto v čom prechovávať veľké hodnoty. Dokiaľ sa neusporiadajú srdcia, dovtedy niet ani reči o nejakej perspektíve nového a lepšieho človeka a tým ani ľudstva.

Za srdce je však zodpovedný každý sám. V tomto prípade spoločná zodpovednosť, či kolektívny vina nejestvuje. Kto teda chce vidieť lepšiu budúcnosť, musí dobre uvažovať nad odkazom Jána Krstiteľa a začať prácu na zdokonalení svojho srdca. Jeho vlastná dokonalosť sa začne pomaly odrážať v dokonalosti jeho postojov a tá ďalej rozhodne o obohatení spoločenstva.

Dobrý lekár sa bude starostlivo zaujímať o každého pacienta, hodnotný učiteľ dobre vychová nové pokolenie, hodnotný staviteľ postaví dom, ktorý sa bude dožadovať prvej opravy až za tridsať rokov. Cesta z krízy bude schodná.

Je na každom človekovi, či stagnuje, alebo je vo vývoji. A potom môžeme hovoriť o kríze spoločnosti, alebo vývoji spoločnosti.

Turzovka - Dom sv. Jozefa 23.6.2022

Úvahy k dnešnej slávnosti nájdete i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/275-sv-jan-krstitel

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/276-narodenie-jana-krstitela-vigilia

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/771-narodenie-jana-krstitela

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1768-narodenie-jana-krstitela-deti

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2193-narodenie-jana-krstitela-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2595-narodenie-jana-krstitela-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3042-narodenie-jana-krstitela-ml
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.