Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28, Mt 21, 33-43. 45-46

Ktorí sme vyrástli v socializme, sme samozrejme poznačení jeho ideológiou. Preto nás dnešné podobenstvo tak nezasiahne ako tých, ktorým to Pán Ježiš priamo hovoril, prípadne vyrástli v inej spoločnosti.

Čítať ďalej...

Jer 17, 5-10, Lk 16, 19-31

 Hovorí sa: Tam na cintoríne je jediná spravodlivosť. Aj to nemusí byť úplne pravda, ak sa pozeráme na pomníky. A to iste sa dá povedať i o pohreboch a najmä o chválorečiach na nich.

Čítať ďalej...

Jer 18, 18-20, Mt 20, 17-28

 Dávaj pozor – často upozorňujú deti v škole, Dávaš pozor?  - pýta sa matka dieťaťa, ktorému niečo vysvetľuje.

Čítať ďalej...

Iz 1, 10. 16-20, Mt 23, 1-12

 Evanjelista Matúš, ktorý písal pre Židov dosť často hovorí o farizejoch. Pre nás je to trochu nezrozumiteľné. Akoby vzdialené, a zbytočné! Evanjelia sú však napísané pre nás. Všetko čo tam je, je na naše poučenie a povzbudenie.

Čítať ďalej...

 Dan 9, 4b-10, Lk 6, 36-38

 Po ulici ide, skôr sa hrdo nesie muž ovešaný na krku i zápästí zlatými reťazami. Oproti ide bezdomovec a prosí ho: Tri dní som nič nejedol. Boháč mu s predstieranou láskavosťou hovorí: To sa musíte premôcť a donútiť jesť!

Čítať ďalej...

V ostatom čase badáme posun v myslení človeka. Ako keby hlavnou motiváciou, zmyslom života, bola myšlienka: Čo za to? Táto otázka sa zakorenila snáď vo všetkých oblastiach života. My starí si ešte pamätáme, že najväčšou odmenou a túžbou v športe bolo reprezentovať. Teraz? Čo za to?

Čítať ďalej...

Ez 18, 21-28, Mt 5, 20-26

 V každej farnosti kde som účinkoval som mával stretnutia s mládežou. Najčastejšie riešili vzťahy – čo je u nich prirodzené. Keď som im raz povedal, že základom dobrého vzťahu je úcta, nebolo vidno, žeby s tým súhlasili. S úctou majú dosť problém.

Čítať ďalej...

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh, Mt 7, 7-12

 Nikto z veriacich ľudí nespochybňuje zmysel modlitby vzdávania vďaky a modlitby zvelebovania. Ináč je to s prosebnou modlitbou, hoci ju najčastejšie prednášame Bohu, a súčasne sú proti nej najčastejšie vznášané výčitky.

Čítať ďalej...

 Jon 3, 1-10, Lk 11, 29-32

 Pílili sme drevo a počas prestávky keď nešiel cirkulár mi jeden farník z ničoho nič povie: Veľmi ma rozčuľuje televízia. Spomínal konkrétne relácie. Potom sa trochu zháčil a povedal: Viem dá sa to vypäť. Bývalý banskobystrický pán biskup Rudolf Baláž, zvykol položartovne hovoriť: Viete, ten prístroj ma taký gombíček, ten stlačte a máte pokoj.

Čítať ďalej...

 Iz 55, 10-11,  Mt 6, 7-15

 Stále, od začiatku pôstu hovorím, na základe Božieho slova, že najdôležitejšia je láska k ľuďom. Presnejšie, láska k Bohu má byť prejavovaná láskou k blížnym.Včera sme boli samotným Pánom Ježišom poučení, že pri poslednom súde budeme skúšaní práve z tejto lásky. Zaznie nám tam: Poďte požehnaní, či choďte odo mňa zlorečení podľa toho ako sme sa správali k tým, ktorí potrebovali pomoc.

Čítať ďalej...

Lv 19, 1-2. 11-18, Mt 25, 31-46

Už dávno, starí cirkevní otcovia hovorili, že láska k Bohu je na prvom mieste, čo sa týka príkazu, láska k blížnemu je prvá čo sa týka uskutočňovania.

Čítať ďalej...

 Iz 58, 1-9b, Mt 9, 14-15

 Pred časom robila jedna televízia anketu: Kto sa dnes ešte postí? Skonštatovali, že sa postia nielen starí ale aj mladí. Pekne! Zaznelo tam tiež: Zrieknuť by sme sa mali toho, čo máme najradšej“; „Pijem štyri kávy denne, tak si dám len dve a môžem to obetovať.“ „Zemiaky sa varili takmer v každom dome. Toto, čo práve chystá pani Mária, je najpôstnejšie jedlo. Okrem neho si už dnes nedoprajú vôbec nič.“ – to hovorili z Lendaku.

Čítať ďalej...

Dt 30, 15-20, Lk 9, 22-25

Včera na popolcovú stredu sme mali pred očami dva silné symboly: Popol a kríž. Popolom sme boli poznačení v znamení kríža. Predstavujú pre človeka niečo až desivé a nepredstaviteľné: Smrť a večný život.

Čítať ďalej...

Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10, Mk 8, 14-21

 Počas môjho pôsobenia v Banskej Bystrici som mal možnosť denne sa stretávať a diskutovať so vzácnym človekom, profesorom F. Škodom, ktorý bol od roku 1946 v Ríme na štúdiách a keďže sa zatiahla železná opona, nemohol prísť ani na pohreb svojej matky.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.