Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Klement žil v 1. storočí a bol tretím nástupcom sv. Petra na pápežskom stolci v Ríme.

Pápežom bol v rokoch 88-97. Podľa tradície zo 4 storočia zomrel mučeníckou smrťou vo vyhnanstve na južnom Kryme.

Keď bol sv. Cyril a Metod u Chazarov, našli tam jeho pozostatky a roku 867 ich priniesli do Ríma.

Klement bol veľmi vzdelaný a rozvážny pápež. Zachoval sa jeho dlhý list napísaný veriacim v gréckom veľkomeste Korinte, ktorý patrí k najdôležitejším spisom prvokresťanskej Cirkvi. 

Jeho meno je zapísane

Na Kristovej lodičke bol po Petrovi, Linovi a Anaklétovi ako štvrtý kormidelník. Posvätil ho ešte sám svätý Peter. V jeho neprítomnosti spravoval rímsku Cirkev, po jeho smrti však nastúpil k veslu pápež Línus, Anakletus a až po nich od roku 88 on.

Klement patrí medzi najstarších apoštolských Otcov. Jeho rodičov, aj jeho pokrstil sv. Peter. V roku 61 sa Klement spoznal aj so sv. Pavlom. Ten píše o ňom v liste Filemonovi:

Úprimný Syzigos, prosím Ťa, zaujmi sa ich; lebo oni mi pomáhajú pri hlásaní blahozvesti spolu s Klementom... Ich mená sú zapísané v knihe života (Fil 4,3)

Svätý Pavol sa nemýlil. Tento spolupracovník Klement sa zapísal do dejín Cirkvi ako veľký apoštolský Otec. No je blízky aj nám. Ako pápež sa vyznamenal všestrannou starostlivosťou o veriacich i neveriacich. Rozposielal apoštolských pracovníkov do celého sveta. Vynikal aj ako cirkevný spisovateľ.

Po nedeliach spolu s apoštolskými listami bol čítaný aj jeho pastiersky list, ktorý napísal Korinťanom. Sála z neho autorita rímskej Cirkvi. Korinťanov napomína, aby nezabudli, že kedysi žili medzi sebou ako bratia, nepoznali straníctvo, nepoznali urazenosť. Potom ich podnecuje znovu ku svornosti a oddanosti svojim pastierom.

Apokryfné a legendárne spisy podávajú o Klementovi krásne podrobnosti. Pápež Klement nezabudol ani na tých, čo vydávajú svedectvo o Kristovi. Ustanovil siedmich pisárov, ktorí mali spisovať nekrológy, čiže životopisy „svätých bratov“. Tak sa nám zachovalo vzácne dedičstvo o mučeníkoch. Jeho láska objímala živých i mŕtvych, svätých i blúdiacich. Čoskoro sa o tom dozvedel aj cisár Trajan, ktorý prenasledoval kresťanov. Pápeža poslal do vyhnanstva na Krym pri Čiernom mori. Pápež tam našiel asi dve tisíc kresťanov, ktorí lámali mramor. Umierali od únavy a smädu. Zbožný pápež si kľakol a žiadal vrúcne Pána o vodu. V tom videli, ako mladý baranček zakopol do zeme. Pápež vstal, požehnal to miesto znamením svätého kríža a vytryskol z neho prameň. Tento div mocne zaúčinkoval na pohanov a mnohí z nich sa dali pokrstiť.

Keď sa to dopočul cisár Trajan, dal príkaz pápeža Klement utopiť. Na krk mu priviazali ťažkú železnú kotvu a hodili ho do Čierneho mora. Kresťania blízko Chersonesu nad jeho hrobom postavili chrám. Neskôr kočovné národy zničili mesto i chrám.

V 9. storočí za svojej misie u Chazarov prišiel sem veľký filozof Konštantín, ktorý v modlitbe prosil Pána, aby našiel hrob svätého Klementa. Podarilo sa mu to. Keď skončil misiu u Chazarov, zobral pozostatky svätého Klementa a vydal sa so svojim bratom Metodom šíriť Kristovu blahozvesť na Veľkú Moravu. Všade ich nosili so sebou, zakladali jeho kostoly a prosili veľkého pápeža a mučeníka, aby im pomáhal úspešne šíriť radostnú zvesť.

So vzácnymi ostatkami dostal sa s bratom až do Ríma a tu ich odovzdal pápežovi. Ostatky boli slávnostne uložené v chráme svätého Klementa a Konštantín – Cyril spočinul v ich blízkosti. Obaja svätci sú zapísaní nielen do knihy života, ale i do večnej pamäti nášho národa.

PREDSAVZATIE

Tichá adorácia s Pannou od Zvestovania, ktorá prijala Slovo Ježiša Krista do svojho života. Poprosme ju, aby nám pomohla nosiť v srdci a svedčiť o ňom svojim životom ako svätec dnešného dňa.

Viktória Montana, Celý rok so svätými

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/495-sv-klement

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2782-sv-klement-i-papez-a-mucenik-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3228-s-klement-i-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.