Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kor 3, 1-9, Lk 4, 38-44

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c., spisovateľ - známy pod autorským menom Max Kašparů, psychiater, pedagóg, tvrdí, že žiarlivosť je neliečiteľná.

Možno myslel ak je v pokročilom stave, alebo, ak sa s ňou človek v počiatkoch neborí.

Jedno je isté, žiarlivosť zničila už množstvo vzťahov a má, žiaľ, miesto aj v cirkevných kruhoch. Ako ináč nazvať to, čo Pavol vyčíta Korinťanom?

...ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky?

Aj im to dokazuje: Keď jeden hovorí: „Ja som Pavlov,“ a druhý: „Ja Apollov,“ či nie ste ľudia? Ako chápať to: či nie ste ľudia? Asi myslel to telesné a živočíšne zmýšľanie.

Liečenie tejto žiarlivosti?

Pavol zdôrazňuje, že všetci sú služobníci, prostredníctvom ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh.

Pekne to vyriešil; apoštoli sú Boží spolupracovníci a veriaci sú Božia roľa a Božia stavba. Roľa potrebuje opateru a stavba musí byť zosúladená. Sv. Augustín sa pri posviacke kostola pýta veriacich, či by vstúpili do kostola, keby kamene a trámy neboli dobre pospájané. Vstúpi do nášho spoločenstva niekto, ak tu nie sme jednotní?

Sme naklonení privlastňovať si Ježiša – to je žiarlivosť. Počuli sme to aj v evanjeliu: Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“

Turzovka, 31.8..2022

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na týchto linkách:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/395-streda-22-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/886-streda-22-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1413-streda-22-tyzdna-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1849-streda-22-tyzdna-18

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2280-streda-22-tyzdna-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3127-streda-22-tyzdna-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.