Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Mich 7, 14-15. 18-20, Mt 12, 46-50

Postoj Ježiša musel byť vždy zložitý.

Nezabúdajme, že to bol postoj človeka a Boha.

Aj jeho matka, ktorá vedela kto je, mala problém pochopiť ho. Keď ho s Jozefom našli v chráme na ich výčitku: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!" On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný (Lk 2:48-51).

Ako to môžeme pochopiť my?

Dnešné evanjelium nám poukazuje na zložitý postoj k jeho matke. Na jednej strane je tu Ježišov biologický a psychologický vzťah k Márii, jeho matke. Ježiš ho nemá v úmysle zneuctiť. Ale je tu ďalší vzťah, ktorý nie je založený na krvi, ale na viere – postoji Bohočloveka k matke. Ježiš si je vedomý svojho poslania a ten má prednosť pred akoukoľvek inou formou medziľudského vzťahu.

Preto sme v evanjeliu počuli: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“

Došlo tu k rozporu v postoji človeka a Boha? Nedošlo, ani nemohlo. Ježiš prišiel plniť vôľu Otca a tým aj príkaz: Cti otca a matku. Ježiš s úctou k svoje matke plní svoje božské poslanie.

Nás môže tešiť, že patríme do Ježišovej rodiny.

Turzovka, 19.7.2022

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/444-utorok-16-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/937-utorok-16-tyzdna-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1801-utorok-16-tyzdna-3
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.