Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 7, 2-14, Lk 21, 29-33

Ako teenager som počul reláciu o tom, ako slnko chladne a postupne vyhasína.

Zasiahlo ma to. Preto si to aj pamätám. Rezonovalo mi v mysli: Koniec slnka, koniec života!

Čo sa vstane ak tejto žiariacej hviezde jedného dňa "dôjde palivo"? Znie to desivo, no o niekoľko miliárd rokov to žiaľ bude krutá vesmírna realita.

Uvedomujeme si, že to nie je náš problém, veď kto si tu trúfa byť niekoľko miliárd rokov?

V živote každého človeka sa však odohráva Ježišovo vyhlásenie, ktoré sme dnes počuli.: Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. A zdôrazňuje: Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.

Čo si máme predstaviť pod: kým sa všetko nestane? Evanjelista Lukáš to zhrňuje v tzv. Eschatologickej reči v ktorej popisuje pád Jeruzalema, i súženia ktoré pritom Ježišovo pokolenie zastihne.

Toto sa už stalo, vyhorenie slnka sa stane. My žijeme 2 000 rokov po týchto udalostiach a možno pred miliardami rokov, kým vychladne slnko. Nás sa to netýka? Ale týka! Je to vec každého pokolenia. Aké je teda posolstvo dnešného evanjelia pre nás?

Ježiš neprišiel preto, aby ohlásil tragédiu. Tých máme dosť. Ak ich pripomína, tak preto, aby sme nemali pred nimi zatvorené oči. Aby sme nerobili „pštrosiu politiku“. Pštros vraj dá hlavu do piesku, aby nevidel nebezpečenstvo. Preto som napísal „vraj“, lebo tento postoj pštrosom iba pripisujeme. Pštros totiž nie je taký hlúpy, je vedený inštinktom ktorý mu vpísal do konania múdry Stvoriteľ. Človek má však slobodu a rozum a tieto dary zneužíva, aby potlačil aj hlas svedomia. Pštrosia politiku robia iba ľudia. Strkajú hlavu do piesku. Nechávajú pominúť Ježišove slova.

Čo sú znamenia dnešných čias, ktoré máme vnímať? A máme ich až-až! Ekológia, pandémia, hlad, migranti, nemorálnosť, vykorisťovanie, práca detí...

K čomu nás vedú Ježišove slová? Mali by viesť k nádeji! Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo - povedal.

Pánov odkaz na figovník evokuje jeho iné podobenstvo o strome, ktorý dostal druhú šancu priniesť ovocie. Našou úlohou je približovať sa k Božiemu kráľovstvu a Božie kráľovstvo tým sprítomňovať v dnešnom svete, tomuto pokoleniu. Máme aj zodpovednosť za spomínané pliagy dnešnej doby. V mene slobody sme sebeckí, myslíme iba na seba. Umožňujeme tak šírenie pandémie, ničenie prírody, dobrých vzťahov.

Na sociálnej sieti zverejnila jedna pani fotografiu vykúpaného psíka, zabaleného do krásnej prikrývky s popisom: Môj miláčik si oddychuje. Napísal som jej tam: Kiežby to mali takto všetky deti. Pochopila, dotklo sa jej to a napísala, že ona nemôže mať detí... Ja: Niektorí to riešia „Adopciou na diaľku“ a dal som je tam link. Odpovedala, aby som sa nestaral.

Klaďme si otázky:

Mám odvahu začať odznova, keď spadnem, dokonca zblúdim na ceste?

Ako čítam znamenia doby, znamenia, ktoré mi hovoria, čo je cenné - trvalé a čo odpadky - pominuteľné?

Mám strach z druhého príchodu Pána, so stretnutia s nim? Alebo na to čakám v radostnom očakávaní?

Ako sa modlím Otče náš... príď kráľovstvo tvoje?

Aké znaky Božieho pôsobenia vidím dnes v mojom vlastnom živote? Vo svete okolo mňa?

Vesmír je prastarý; zem sa krúti už miliardy rokov. A tento úžasný, obrovský vesmír je pominuteľný v porovnaní so slovom Božím, ktoré nepominie.

Žilina, 26.11.2021

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/135-piatok-34-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/493-piatok-34-tyzdna-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1512-piatok-34-tyzdna-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2377-piatok-34-tyzdna-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2786-piatok-34-tyzdna-20
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.