Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 20, 1-4. 11 – 21, 2, Lk 21, 29-33 

Kniha Zjavenie apoštola Jána je plná symboliky.

V dnešnom úryvku sme si ich vypočuli viac. Pristavme sa pri niektorých:

Ja, Ján, som videl z neba zostupovať anjela

Niektorí vykladači vidia v tomto anjelovi Krista. Teológ zo 17. storočia Ján Gill napríklad tvrdí, že proroctvo o tomto anjelovi sa splnilo cisárom Konštantínom Veľkým (272 – 337), ktorý dal Cirkvi slobodu (Milánsky edikt 313).

Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Rovnako ako ostatné číselné hodnoty v tejto knihe, ani tisíc rokov netreba brať doslovne; symbolizujú dlhé časové obdobie medzi spútaním satana (symbol Kristovho zmŕtvychvstania - víťazstvo nad smrťou a silami zla) a koncom sveta. Počas tejto doby sa Boží ľud podieľa na slávnej Božej vláde, ktorá je mu prítomná na základe ich krstného víťazstva nad smrťou a hriechom; por. Rim6,1-8, Jn 5,24-25; 16:33; 1. Jn 3,14, Ef 2,1, Niektorí to brali doslova a mysleli, že Cirkev tu bude tisíc rokov a potom príde koniec. Preto v r 1000 došlo skoro ku kolapsu spoločnosti a vystúpilo veľa pseudoprorokov.

Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť.

Nie je jasné, kto sedel na trónoch, kto sú tí sudcovia. Americký teológ Albert Barmes  poukazuje na značnú podobnosť v mnohých ohľadoch medzi týmto veršom a výrokom u proroka Daniela (7,9). Tam je spomínaný „Starec dní“ – večný Boh. Z toho by plynulo, že súdi Boh spolu so spravodlivými, ktorí obstali. To by potvrdzoval aj ďalší verš:

Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Ďalšie verše 11 – 21, 2 sú obrazom vzkriesenia a posledného súdu. Uvedomme si, že od čias Kristovho príchodu na svet a najmä jeho víťaznou smrťou sa už začal definitívny súd nad ľudstvom podľa skutkov a bude zavŕšený na konci časov.

Turzovka, 27.11.2020

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.