Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 15, 1-4, Lk 21, 12-19

 M. Gorkij a Šaljapin sa prihlásili do detského speváckeho zboru.

Zobrali iba M. Gorkého. Šaljapin sa nedal odradiť. Skúšal, trénoval a stál sa slávnym spevákom.

Vzťahujú sa na neho slova dnešného evanjelia: Ak vytrváte, zachováte si život.

Platí to aj o živote, ktorý môže dať jedine Ježiš.

Stará filozofická zásada znie: Kto dobre rozlišuje, dobre učí. Preto bude dobré zamyslieť sa nad pojmami vytrvalosť, trpezlivosť a tvrdohlavosť (možno aj iné napadlo mi predsavzatie). Charakterizovať ich a vzájomne porovnať.

Keď sme to riešili v jednom spoločenstve, profesor na vysokej škole k tomu poznamenal: Na fakulte robili zborník. Štyria to vzdali, lebo to bolo časovo náročné i materiálovo. Jedná ostala a dokázala, že to urobí. Aj za cenu toho, že zničila kopírku. Ostatní to nechali na odborníkov. To bola asi tvrdohlavosť.

Tvrdohlavosť sa od vytrvalosti líši tým, že jej chýba čnosť múdrosti. Trpezlivosť je prostriedkom pre vytrvalosť. Kto nie je trpezlivý môže byť vytrvalý? Ťažko.

Položme si ešte otázku: Je vytrvalosť cieľ alebo prostriedok? Každopádne prostriedok na dosiahnutie života, ako nám o tom povedal Pán Ježiš a tiež naznačilo prvé čítanie.

Ako ju dosiahnuť? Pre krátkosť času aspoň schematicky naznačím:

Na vytrvalosť človeka majú vplyv minimálne tri veci, ktorými sú vrodené dispozície, výchova a sebavýchova.

Vrodené vlastnosti

Vrodené vlastnosti sú základ, na ktorom sa stavia. Talenty, ktoré máme. Rozvíjanie osobnosti, a vytrvalosť je črtou osobnosti, prebieha výchovou, vzdelávaním, sebavýchovou...

Výchova

Príklady z rodiny, vplyv rodičov, školy, spoločnosti.

Sebavýchova

Človek má tri mohutnosti duše rozum, city a vôľu, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Všetky majú vplyv na vytrvalosť.

Rozum

Treba vedieť čo chcem.

City

Treba sa nadchnúť. Hľadať dôvody.

Vôľa

Vôľa a vytrvalosť kráčajú spolu ruka v ruke. Pre vytrvalosť je potrebné predsavzatie. Uvažujme ako ho robíme pri sv. spovedi.

Čo pomôže vo vytrvalosti?

Modlitba - Tí čo to skúsili svedčia ako im pomohla. 

Povedať to nahlas - Keď sa pre niečo rozhodneme, povedzme o tom druhému.

Obetovať to Bohu - V náročných predsavzatiach dať to Bohu.

Paralela so spoveďou

Aj pri spovedi zapájame vôľu niečo zmeniť, rozum pre nájdenie príčin a cit vzbudenie ľútosti.

Vráťme sa k úvodu: Gorkij mal iné ambície a aj inde vynikol. V speve nebol vytrvalý. Šaljapin sa stal slávnym spevákom, lebo sa do „toho vložil“ bol vytrvalý.

Turzovka, 23.11.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.