Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 11, 1-10, Lk 10, 21-24 

V adventnom období, na rozdiel od obdobia počas roka, nemáme čítania na pokračovanie.

Sú vybrané tak, aby nás formovali v príprave na stretnutie s Pánom.

Dnešné evanjelium nám zároveň vysvetľuje, prečo nie všetci prijali Ježiša, keď prišiel prvý raz na zem. Odpoveď sa dá vyčítať v týchto Ježišových slovách: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo“.

Ježišova náuka bola veľmi zrozumiteľná pre všetky vrstvy ľudu. Tak učili aj jeho žiaci:

Svätý Patrik prišiel v roku 432 do Írska, aby tamojšiemu pohanskému obyvateľstvu ohlasoval kresťanstvo. Jeho misijná činnosť značne ovplyvnila dejinný vývoj. Vedel sa vyjadrovať tak, že mu každý rozumel. Keď chcel názorne vysvetliť tajomstvo Najsvätejšej Trojice, odtrhol trojlístok zelenej ďateliny, ktorá v Írsku rastie nadivoko. Použil ho ako symbol vnútornej božej prirodzenosti, troch osôb v jednej: Boh Otec, Syn a Duch Svätý - v troch zelených lístkoch, navzájom si úplne rovných, vyrastajúcich z jednej stonky. Ľud pochopil, čo chcel Patrik povedať a trojlístok ďateliny je dodnes pre Írov posvätný ako symbol trojjedinosti.

 V kráľovstve viery sú tajomstvá, ktoré sa dajú priblížiť pomocou jednoduchého príkladu skôr než zložitým vysvetľovaním. Aj Kristus používal reč ľudí pri svojom kázaní. Hovoril v podobenstvách, aby mu mohol rozumieť i ten najjednoduchší a najmenší človek.

Chváli maličkých: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, lebo si ukryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a vyjavil si ich maličkým." Často sa práve „maličkí“ pričinia o oživenie našej viery.

Celestine Sibleyová dostala odmenu 2 000 dolárov za poviedku uverejnenú v novinách Atlanta Constitution. Poviedka líči situáciu v reštaurácii, kam zaviedla istá matka po prvýkrát svoju dcérku.

 Keď prestreli na stôl, dieťa sa opýtalo: „Mama, nepomodlíme sa pred jedlom?" Sused z druhej strany stola videl, že matka je v rozpakoch a zamiešal sa: „Ale pravdaže, dieťa. Len začni."

 Všetci prítomní hostia boli spočiatku zarazení, ale potom sa i oni modlili. Keď dieťa skončilo, v miestnosti zavládla lepšia nálada - všetci sa stali priateľskými a zhovorčivými. Dieťa ich vzájomne zblížilo.

 Aj dieťa (či práve dieťa?) môže zmeniť život iným, ak je v ňom Kristova láska. Túto lásku môže každý z nás svojím spôsobom odovzdať druhým, hoci možno ani nezbadá.

Preto Ježišove slova: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba a zeme, lebo si ukry tieto veci pred múdrymi a obozretnými a vyjavil si ich maličkým."

Ježišu, daj, aby som konal tvoje dielo bez strachu, tak ako dieťa.

Daj, Pane, aby som rozširoval tvoje učenie na zemi s jasnosťou a zrozumiteľnosťou na úžitok všetkých.

 Turzovka, 29.11.2016

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.