Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Vo farnosti v ktorej som pôsobil som popri 2-3 pánov kaplánov mal na pomoc aj jedného čiperného dôchodcu – osemdesiatnika. On na Silvestra vždy poďakoval všetkým, ktorí mu pomáhali pri bohoslužbách. Povedal: Prečo pamätáme len na to zlo. Mali by sme pamätať i na dobro a ďakovať za to.  Nič svetoborné – zdá sa nám, ale... Je dosť vďaky?

Je potrebné ďakovať Bohu i všetkým s ktorými sa stretávame. A zvlášť teraz na konci roka.

Vďačnosti je vždy málo. Na konci roka by sme mali ďakovať Pánovi časov.

Úprimne mu ďakujem, že cez pána biskupa som sa dostal k vám. Aj keď som nerád opúšťal farnosť, ktorá bola ako stvorená pre takéhoto starého kňaza.  

Som skutočne denne rád, že som v tejto farnosti. Ak to nie je niekedy vidno, tak sa vám za to ospravedlňujem. Človek by mal byť rád, tam kde ho Boh pošle. 

 Ďakujem svojim pánom kaplánom s ktorými som tento rok spolupracoval. Jaroslavovi  a Petrovi. Nezabúdam ani na môjho predchodcu pána farára Dobiaša, ktorý tu obetavo pracoval väčšiu časť roka.  

Ako nezabudnúť na všetkých? Organistov, kostolníkov, tých čo riadia kostol, venujú sa charite, akolytov, lektorov, miništrantov. Ďakujem tiež vedúcich zborov: dospelých, mládežníckeho, katechétom, animátorom, čo sa trápia s birmovancami. Dúfam, že do roka a do dňa, ja alebo môj nástupca, bude môcť poďakovať aj vedúcim detského zboru, ktorý tu veľmi chýba.  

 Nezabúdam na brigádnikov na kostole, na fare. Potešilo ma, keď predvčerom prišiel jeden farník a povedal: Na kostole nesvieti jedno svetlo, idem to pozrieť.

V tomto duchu ďakovania môžem ohlásiť aj štatistiku za rok 2014. Ďakujem 102 rodičom ktorí pokrstili svoje detí.

 Vieme, že nestačí dieťa zapísať do školy, alebo nejaký krúžok, ale treba ich ďalej k tomu viesť. Preto ďakujem rodičom 82

deti, ktorí splnili sľub o výchove daný Bohu pri krste, že ich budú vychovávať vo viere. Naviac mnohí sa zúčastňujú na sv. omšiach spolu s deťmi – čo by malo byť samozrejmosťou.

 Žiaľ tento rok nebola vysluhovaná sviatosť birmovania, tu je v štatistike nula. Dúfam, že nebudeme musieť z prípravy na birmovku vylúčiť veľa kandidátov, a že väčšina z nich  prehĺbi svoj duchovný život a stanú sa ozaj dospelými kresťanmi. Ďakujem tým, ktorí prípravu berú vážne, zúčastňujú sa sv. omši a pristupujú k sviatostiam. Tí nám skutočne robia radosť, veď sú budúcnosťou farnosti.

Vďaka všetkým mladým farníkom, ktorí nepodľahli trendu dnešnej doby žiť len tak „na divoko“ a prijali sviatosť manželstva.

Mali sme 28 sobášov.

Pri poslednej štatistike si uvedomujeme omnoho viac pominuteľnosť času. Mali sme 112 pohrebov, z toho 78 zaopatrených. 

Mnoho aj mladých farníkov odišlo spomedzi nás. Ďakujem všetkým členom rodín, ktorí sa starajú o svojich starých a nemocných aj po stránke duchovnej a zavolali k nim kňaza, aby im vyslúžil sviatosť pomazania chorých a tak ich zaopatrili na cestu do večnosti.

 Ďakujem, všetkým ktorí ste sa pričinili o nerušený chod našej farnosti. Ak som na niekoho zabudol, nech vás teší. Ak aj farár zabudne Boh nezabudne. 

 

Prosby

 1. Uvedomujeme si, že naša farnosť je časťou obrovského spoločenstva, ktoré voláme Cirkev.  

Prosíme ťa, Pane, za jej hlavu pápeža Františka, aby bol poslom nádeje, mieru, tolerancie a lásky. Nech jeho príklad ostáva v našich srdciach a je viditeľný v našom živote.

Prosme Pána

 2. Ďakujeme aj za jeho predchodcu svätého otca, Benedikta XVI, ktorý dáva príklad modlitby a obetavosti.

Prosíme ťa, Pane, aby nás jeho život, múdre myšlienky i skutky povzbudzovali vo viere, nádeji a láske.

Prosme Pána

 3. Mnohí stratili rodičov, mnohí  stratili najbližších, mnohí stratili domov, mnohých postihli prírodné katastrofy.

Prosíme ťa, Pane, za všetkých, ktorí prežili v tomto roku akékoľvek nešťastie, aby sa našli v ich okolí ľudia, čo im pomôžu opäť uvidieť slnko radosti.

Prosme Pána

 4. V našom farskom spoločenstve sme v roku 2014 privítali 102 pokrstených, na spoločnú cestu v jednote a láske sa vydalo 28 manželských párov, do večnosti sme odprevadili 112 našich farníkov.

Prosíme ťa, Pane,

za pokrstených, aby ich život smeroval ku spáse,

         za manželov, aby všetci videli ich lásku,

         za zosnulých, aby boli odmenení, za všetko dobré, čo tu na zemi urobili.

Prosme Pána

 5. Aj tento rok bol rokom mnohých výhier i prehier. Každý z nás zažil nejaký úspech i neúspech.

Ďakujeme za všetky naše, aj keď možno len malé, víťazstvá v tomto roku.

Prosíme ťa, Pane, daj, aby sme sa vždy vedeli tešiť z úspechov, ďakovať ti za ne i prijímať prehry a neúspechy.

Prosme Pána

 6. V Dome sv. Jozefa máme 47 žiakov; ďakujeme sestričkám a personálu za láskavú starostlivosť.

Prosíme ťa, Pane, za všetkých, ktorí sa o tieto deti starajú. Daj im dostatok síl pre telo i pre dušu, aby boli aj naďalej svedkami tvoje lásky.

Prosme Pána

 7. V júni sme mali v našej farnosti možnosť duchovne sa obnoviť v rámci ľudových misií;  Prosíme ťa, Pane, za pátrov redemptoristov; požehnaj ich dielo, aby aj vďaka nim stále viac ľudí hlbšie stretávalo s tebou.

Prosme Pána

 8. V našej farnosti máme 854 žiakov. Z toho vyučovanie náboženstva navštevuje 849 deti. Prosíme ťa za tieto deti a mládež, aby rástli vo viere a tak boli svetlou budúcnosťou pre našu farnosť.

Prosme Pána

 9. Ďakujeme za kňazov našej farnosti, za pána farára Karola a Jozefa, pánov kaplánov, ktorí sa tento rok starali o náš duchovný rast.

Prosíme ťa, Pane, vlej do ich sŕdc radosť z toho, čo robia, aby nás aj naďalej viedli na ceste bližšie k tebe. 

Prosme Pána

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.