Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 2, 22-28, Jn 1,35-42

Fórum poslucháčov Radia Slovensko: „Udalosťou roka je môj 5 týždňový syn Timko“ – uviedol poslucháč z Bratislavy.

Ak zalovíte v pamäti čo sa vám vynára ako „udalosť roka 2014“? Možno je to niečo radostne, možno bolestné.

Udalosťou týchto dní pre nás tu v kostole je Boží syn – jeho narodenie. V čase jeho narodenia však vôbec nebolo známe, možno ani tak známe ako spomínaný Timko. To možno v rozhlase počúvalo viac ľudí, ako bolo pastierov, počúvajúcich radostnú zvesť od anjelov.

Ako to bolo, keď Pán Ježiš dorástol? Je neznámy aj za čias Jána Krstiteľa. Vtedy bol „udalosťou“ Ján Krstiteľ. Pán Ježiš žil skrytý život.

Ako ho sprítomnil Ján Krstiteľ? Povedal a nezaprel: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“

Ján Krstiteľ bol hlas. Hlas nemôže byť sám od seba. Hlas niekto spôsobuje. Ján si dobre uvedomoval, že je poslaný od Boha, že je hlasom Božím. Krstil, hovoril o ňom.

 Ako my? Môžeme byť hlasom Ježiša Krista tak, ako bol Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ nielen hovoril, aj konal. Celý jeho život bol svedectvom.  

Aj my môžeme svedčiť o Ježišovi. Dáme iným možnosť, aby na nás videli dobro a mohli ho napodobňovať.

 Je to možné? Je, ale ťažké. Ján Krstiteľ to robil vo všetkej pokore.

 Myslím, že určitým príkladom bol poslucháč spomínaný v úvode. Poukázal na hodnoty. Udalosťou roka pre neho nebola výhra, ani tragédie, ale poukázal na dar Boží – Dieťa. 

Turzovka, 2.1.2014
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.