Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 3, 22 – 4, 6, Mt 4, 12-17. 23-25

Dosť sa šíria rôzne charizmatické hnutia. Je to prirodzená odpoveď na pretechnizovanú a preracionálizovanú dobu. Keď bolo celoslovenské stretnutie charizmatikov vo Zvolene, boli tam aj niektorí mladí zo spoločenstiev z Banskej Bystrice, ktoré sa zúčastňovali na mládežníckych sv. omšiach v katedrále.

Pár dní som ich videl ako kľačia v kostole, oči zatvorené, ruky vystreté... Zdalo sa mi, že skúšajú či aj oni budú hovoriť jazykmi, či zažijú niečo mimoriadne. Po čase s tým prestali, možno niektorí, ktorých som až tak neregistroval, sa dostali do sekty Milosť, ktorá je známa aj na severnom Slovensku.

Sú tieto, najmä pre mladých (a nielen mladých), atraktívne spirituality nebezpečné? Aký postoj k nim zaujať?

Myslím, že nám niečo môže napovedať i dnešné Božie slovo. Sv. Ján aj pre nás napísal: Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

Ako však skúmať duchov? Apoštol to vysvetľuje. Ak je to z Božieho ducha, musí vyznávať Ježiša. Lenže väčšina aj čudných hnutí vyznáva Pána Ježiša. Tu je dôležitá jedná vec: Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. Koho myslí Ján pod slovom „nás“. No, predsa apoštolov. A kto je nástupcom apoštolov? Biskupi, veď ich poustanovovali apoštoli. Teda je to Cirkev. A tak môžeme badať, že je množstvo hnutí, ktoré nevyznávajú Ježišovho ducha. Apoštol hovorí, že to je duch antikrista.

Ruku na srdce, nemáme niekedy aj my toho ducha antikrista? Koľkokrát aj my útočíme na Cirkev, ako keby sme neboli jej členmi.

Nezabúdajme ani na ďalšie znaky Ježišovho ducha! Apoštol zdôrazňuje: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.

Teda Ježišovho ducha má ten, kto počúva Cirkev, dodržiava prikázania a má lásku k iným.

A to nie je také jednoduché. Jednoduchšie je dvíhať ruky, hovoriť nezrozumiteľné slova a vlniť sa v zástupe podobne zmýšľajúcich.

Preto aj pre nás platia Ježišove prvé slova, ktoré zachytili evanjelisti a dnes nám odzneli: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Potom aj u nás bude platiť čo o súčasníkoch Pána Ježiša: Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.

Turzovka, 7.1.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.