Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 1, 1-6, Mk 1, 14-20

 Komu porozprávate úprimne čo vás teší, čo vás trápi? Koho radi počúvate, nájdete si pre neho čas? Nemusím hádať, predsa tomu a toho koho máme radi. Láska sa dáva spoznať.

Boh je láska. Preto sa dáva spoznať. Boh sa pre nás otvára, voláme to zjavenie. A tak poznávame Boha rozličným spôsobom. Cez jeho diela – prírodu. Z nej môžeme vybadať veľkosť Božiu, krásu, starostlivosť, múdrosť... Hovorí k nám v hĺbke srdca cez svedomie a najviac cez Sväté Písmo.

Boh sa k nám aj nesmierne skláňa vo svojom Synovi. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Tu by sme mohli opäť prečítať prvé dnešné čítanie.

Jedna generácia mala tu česť osobne sa s nim stretnúť, poznať ho, dokonca niektorých si, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu, pozval za svojich spolupracovníkov.

Prečo nám však evanjelisti ako prvé jeho slova zanechali: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“  

Tú prvú vetu – naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo  - chápeme. Teda ako tak.

 Boh prišiel, znížil sa k nám, aby nás povýšil do svojho života - aby nám priblížil kráľovstvo.  

Tú druhú vetu - Kajajte sa a verte evanjeliu, na prvý pohľad chápeme ešte lepšie. Skutočné? Možno len teoretický. Či nepočúvame: Prečo mám robiť nejaké sebazaprenia, prečo mám chodiť na sv. spoveď, prečo mám niečo vytrpieť, premáhať sa...

Vráťme sa k úvodu: Ak niekomu zverím svoje problémy, zaťaží ho to, počúva ma, ale len preto, že mi venuje čas a zriekne sa inej činnosti. Poviete, ak ho mám rád, tak mi to nerobí nejaké ťažkosti, robím to rád...

A presne o tom je to aj vo vzťahu k Bohu. Ak si uvedomím, aký je to veľký dar, že Stvoriteľ sa nám dáva v Ježišovi, tak nemám problém kajať sa. Veď je to pre evanjelium – radostnú zvesť.

V láske musia byť aj obety. Koľko trápení stalo matku i otca kým nás „postavili na nohy“. Nie vždy to bolo pre nich ľahké. 

Aj život viery je niekedy náročný.

Turzovka, Turkov, 12.1.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.