Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 2, 5-12, Mk 1, 21b-28

 Sila slova:

Veliteľ zavelí a množstvo vojakov dá k pocte zbraň, otočí sa, začne pochodovať, alebo zastane... Ohromuje nás to? Možno. Niekedy skôr možno slovo prepáč, odpusť, ďakujem, mám ťa rád... Možno nás ohúrila nejaká myšlienka...  

Mocou Slova vznikol a usporiadal sa svet. Mocou Slova vznikla príroda na našej planéte, vrátane živočíšnych druhov. Skrze neho povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič z toho čo povstalo... Koľkokrát sme to cez Vianoce počuli. Príkazom – Zem, vyžeň trávu, rastliny, ovocné stromy..... alebo – Zem, vydaj živé bytosti.... A stalo sa tak. Zem vydala. Jeden autor, jeden príkaz a všetko sa uskutočnilo. Moc Slova – príkaz je zakomponovaný vo všetkom, čo vzniklo. U jednotlivých druhov sa opakujú tie isté prvky Stvorenia – Je to Boží rukopis.

Všetko je vytvorené pre nás: „Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a všetko si mu položil pod nohy.“ – počuli sme dnes v liste Hebrejom.

 Aj dnešné Božie slovo hovorí o sile slova. Poslucháči v Kafarnaumskej synagóge žasli nad Ježišovým učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc.

Myslím, že to nebolo iba to, že povedal posadnutému: „Mlč a vyjdi z neho!“, že to bola sila jeho myšlienky, ktorá dokázala fascinovať poslucháčov. Ako ináč by dokázali ostať pri Ježišovi celé dní, zabudnúť najedlo, zanechať siete, lode, mýtnicu... a ísť za nim.

 Slovo môže aj raniť. A ako! Ako deti sme mali v čítankách článok s názvom: Zázračné slovíčko. Prosím, ďakujem... má vždy svoju silu.

 Božie slovo má ohromnú tvorčiu silu. Veď Božím slovom bol stvorený svet. Ma silu i v duchovnej oblasti – vyháňa nečistých duchov.

Veľkú moc má aj ľudské slovo. Dokonca aj pred Bohom.  Proste a dostanete... hovorí Pán.   

Musíme si uvedomiť, že slovo má taktiež veľkú moc búrať a ničiť, má v sebe moc dať vzrast i mnohým dobrým dielam. Závisí skutočne len na nás na čo využijeme túto moc slova. A hlavne či sa necháme preniknúť Ježišovým mocným slovom

Olešná, 13.1.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.