Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 4, 1-5. 11, Mk 2, 1-12

 V seminári sme mali pravidelne pred štúdiom skriptúru – čítali sme 10-15  minút Písmo sväté. V piatom ročníku a najmä v štvrtom, sme si na izbe prečítali malý úryvok, pomeditovali nad nim a potom diskutovali. To sa nám časovo samozrejme pretiahlo.

Po prečítaní dnešného evanjelia som vtedy skonštatoval, že je treba obdivovať vieru tých štyroch mužov, ktorí  doniesli chorého a dokonca pre neho odkrývali strechu.

Spolužiak Fero D. poznamenal: Prečo začíname vždy s takou frázou o veľkej viere.

Včera som hovoril, že ten malomocný, ktorý sa vrhol Ježišovi k nohám a prosil: Ak chceš môžeš ma očistiť, bol k tomu možno dohnaný bezvýchodiskovou situáciou.

Ale títo štyria? Ľahko sa mohli vyhovoriť: Nedá sa k nemu dostať. Videli sme však, že oni robia viac ako na 100 %.  Viedla ich k tomu aj láska k chorému a iste i presvedčenie, že Ježiš pomôže.

Potvrdzuje to nakoniec aj Pán Ježiš. Keď videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Mohli by sme dodať: aj ich lásku a starostlivosť.

Zdá sa, že to bola viera a láska tých, ktorí priniesli ochrnutého k Ježišovi. Chorý bol „vedľa“ – potreboval najskôr odpustenie hriechov, teda zdravie duše.

V stredu som hovoril o odlišnosti zvieraťa a človeka. Dnes sa zamyslíme aký je rozdiel medzi mláďaťom zvieraťa a človeka. Je to nielen v potrebnosti iného v prvých rokoch života (u živočíchoch – niektorých to nie je vôbec potrebné), ale aj potrebnosti spoločenstva a duchovna. Naučilo by sa napríklad dieťa samo rozprávať?

Nielen dieťa potrebuje iných! Dospelý teoreticky vyžije sám, ale potrebuje spoločenstvo. Robinson je možný iba v literatúre.

Prečo potrebuje spoločenstvo? Sme stvorení na obraz Boží – Boh je Bohom spoločenstva – žije v Trojici.

K čomu potrebuje spoločenstvo v duchovnej oblasti? Nemôže sa sám pokrstiť, vyspovedať vyslúžiť sviatosti, duchovne sa viesť.

Zákonníci mali pravdu, iba Boh môže odpúšťať hriechy. Pán Ježiš preto, lebo bol Syn Boží. Pán Ježiš, ktorý má moc odpúšťať hriechy, odovzdal túto moc apoštolom: Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.(Jn 20,23). Pán Ježiš neprišiel iba kvôli jednej generácii. Preto apoštoli poustanovovali vkladaním rúk svojich nástupcov – biskupov. Tí túto moc subdelegujú na svojich pomocníkov – kňazov.  

Ak súčasníci Pána Ježiša po tomto dvojnásobnom uzdravení sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli,“ to iste máme robiť –najmä po spovedi aj my.

Turzovka, 16.1.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.