Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sviatok hlavných apoštolov sv. Petra a Pavla slávi Cirkev spoločne 29. júna.

Okrem toho si Cirkev oddávna pripomínala týchto veľkých služobníkov Kristovej blahozvesti i po iné dni liturgického roku. V novom liturgickom kalendári ostali dva takéto dni: 25. január, ktorý je venovaný pamiatke obrátenia sv. Pavla, a 22. február, keď si Cirkev pripomína najvyššiu apoštolskú hodnosť („katedru") sv. Petra.

* * * * * * *

Obrátenie sv. Pavla znamenalo nielen rozhodujúci medzník v živote horlivého farizeja z Benjamínovho rodu, ale i jednu z najväčších udalostí dejín spásy.

Z neľútostného prenasledovateľa Kristových učeníkov sa Božou milosťou stal najhorlivejší apoštol. Jeho neúnavná vonkajšia horlivosť bola dôsledkom úplnej vnútornej premeny, o ktorej mohol sv. Pavol vyhlásiť: „S Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mene Kristus!" (Gal 2,20)

Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.