Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Mnohí ľudia vedia, že najväčším a najznámejším kostolom kresťanstva je chrám sv. Petra v Ríme.

Preto ich azda prekvapí zistenie, že sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa, a teda aj jeho hlavným kostolom nie je chrám sv. Petra, ale bazilika Najsvätejšieho Spasiteľa, nazývaná sv. Ján v Lateráne.

Bazilika, nazývaná pre svoje prvenstvo aj arcibazilika, je pri tzv. Lateránskom paláci, ktorý pôvodne patril rímskej rodine Lateránov. Túto rodinu zničil cisár Nero (54-68) a zabral jej majetok pre štát. Cisár Konštantín Veľký (306-337) po udelení slobody kresťanstvu daroval palác pápežovi, aby ho používal ako svoje sídlo a pri ňom vybudoval baziliku Najsvätejšieho Spasiteľa. Baziliku posvätil pápež Silvester I. 9. novembra 324. Neskôr sa stali spolupatrónmi baziliky aj sv. Ján Krstiteľ a sv. Ján Evanjelista.

Bazilika bola viackrát zničená: v 5. storočí Vandalmi, v 9. stor. zemetrasením, v 14. stor. požiarom. Terajšiu podobu dal chrámu slávny architekt Borromini v 17. storočí.

V bazilike a priľahlom paláci sa konali cirkevné snemy, koncily, v rokoch 1123, 1139, 1179, 1215 a 1512.

Lateránsky palác bol sídlom pápežov až do r. 1304 (1308), keď na istý čas presídlili do juhofrancúzskeho Avignonu. Po návrate z Avignonu (1378) sa sídlom pápežov stal Vatikán. Avšak lateránska arcibazilika ostala pápežovou katedrálou, kde vykonáva hlavné oficiálne úkony rímskeho biskupa vrátane každoročnej biskupskej sv. omše na Zelený štvrtok.

Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.