Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 11, 1-10, Lk 10, 21-24

Zišli sme sa na rorátoch. Čo to je, prečo takýto názov?

Advent nie je len prípravou na príchod Pána (Parúzia), a prípravou na Vianoce (druhá časť adventu po 20. 12.), ale aj pripomienkou na dobu dlhého, prvého adventu v ktorom žilo ľudstvo pred príchodom Ježiša na svet.

Rorátne sv. omše zvykli byť za úsvitu, čo zodpovedalo situácii starozákonného Božieho ľudu, ktorému chýbalo svetlo Mesiáša. Tužili po Mesiášovi, ale vnímali ho len matne, cez proroctva, ako sme počuli aj v prvom čítaní: V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov a prirodzene mnohé ďalšie. Túžbu po mesiášovi mal človek akoby zakódovanú do srdca.

Vyjadril to sám Pán Ježiš, ktorý povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Prečo sa volajú roráty?

Introit (pieseň vstupu do týchto sv. omši znie: Nebesia roste z výsosti  z oblakov nech k nám zostúpi Spravodlivý. Otvor sa zem a zroď Spasiteľa (Iz 45,8). To je text vybratý podľa Vulgáty. V súčasných prekladoch nájdete: Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť.

Po latinsky začína táto Izaiášova modlitba: Roráte céli desuper, et núbes pluant justum. Odpoveď nám zaznela v prvom slove, roráte – roste.

Hovoril som, že človek má túžbu po mesiášovi zakódovanú v srdci. Proroctvo o príchode Spasiteľa možno totiž vyčítať i z niektorých veršov Vergíliovych, ktorý žil na sklonku staroveku. Zomrel r. 734 po založení Ríma. Teda nedočkal sa ho, hoci po ňom túžil a želal si ospievať ho. Kristus sa narodil r. 753 po založení Ríma.

     Vergíliova štvrtá ekloga obsahuje i takéto verše: "Teraz sa vracia panna Astraa... Zošlú nám teraz nového Syna z vysokých nebies... Pod tvojím vedením zmyje sa, čo ešte zvyšuje z našej viny... A s čnosťami svojho Otca bude vládnuť svetu pokoja."

     Ďalšie Vergíliove verše majú totožnú myšlienku aj básnickú štylizáciu ako adventná pieseň: "Rorate coeli de super - Rosu dajte, nebesia..." Vergílius píše: "milovaný Synu Boží, príď na svojom nádhernom voze. Tvoj čas je už tu... Hľaď, ako všetko plesá, lebo prichádza tvoj vek. Ó, dovoľ, aby som žil ešte tak dlho, aby som mal ešte hlas, ktorým ospievam tvoje skutky." KN č. 448/1982, str. 6/

Vergílius sa toho nedožil. My, áno. Aj na nás sa spĺňajú Ježišove slova:  Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Čo poviete? Platia o nás aj tie ďalšie Ježišove slova?: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo“.

Turzovka, 1.12.2015

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.