Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Oz 10, 1-3. 7-8. 12, Mt 10, 1-7 

Najnovší bádatelia majú rôzne názory na pôvod Matúšovho evanjelia.

Zhodujú sa v tom, že evanjelium je napísané pre kresťanov zo židovstva v Sýrii alebo v Palestíne. Nasvedčuje tomu fakt, že evanjelista nevysvetľuje rôzne židovské osobitosti neprekladá hebrejské slová vyzdvihuje platnosť celého Zákona, používa židovské výrazy (napr. „nebeské kráľovstvo“ namiesto „Božie kráľovstvo“, okrem niekoľkých výnimiek) atď.

Cieľom evanjelia je posilniť kresťanské obce v diskusiách so Židmi, utvrdiť ich vo viere v Ježiša Krista – Mesiáša a podať smernice pre život ich spoločenstva podľa Ježišovho učenia. Matúšovo evanjelium je teda evanjelium cirkevného spoločenstva, evanjelium Cirkvi.

Je prirodzené, že Matúš preferuje potrebu evanjelizovať potomkov starozákonného Božieho ľudu. Preto nám aj dnes zaznelo: K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Na prvom mieste majú byť teda Židia a im sa má ohlasovať, že Mesiáš už je tu a priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Odkaz pre nás? Evanjelizuj najskôr svoju rodinu svoje okolie! Zaň sme zodpovední. A to je aj najnáročnejšie! Pred tými s ktorými sme dennodenne, sa nemôžeme na nič hrať! Tam sa ukáže akí sme.

Preto kňazi majú výhodu. Nemajú detí a nemôžu im poslucháči hovoriť, aby si dali do poriadku najskôr svoje deti. Ale aj tak mi minule pred tenisovou školou povedal správca kurtov: Poučte svoje detí, lebo nevedia ani pozdraviť.

V kontakte s najbližšími sa ukáže akí sme. Preto sa neustále pretvárajme (nie pretvarujme!) na lepších ľudí – a to platí pre všetkých; pre kazateľa i poslucháčov.

Turzovka, 10.7.2024

Pozri tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/458-streda-14-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/952-streda-14-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1364-streda-14-tyzdna-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2212-streda-14-tyzdna-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2611-streda-14-tyzdna-20 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.