Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Kr 11, 1-4. 9-18. 20, Mt 6, 19-23

Hromadenie pokladov a bohatnutie je túžbou každého človeka.

Bohatstvom sa človek snaží demonštrovať svoju moc, nadradenosť, márnomyseľnosť, no predovšetkým v ňom hľadá istotu pred všetkými nebezpečenstvami vrátane smrti a možnosť mať všetko, čo môže poskytnúť ekonomický blahobyt.

Ježiš povedal svojim učeníkom a hovorí aj nám: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.

Sebecké hľadanie materiálnych dobier odoberá čas a energiu k získavaniu nebeských - trvalých dobier a robí z človeka otroka vecí, ktoré vlastní a po ktorých túži.

Každý musí mať niečo alebo niekoho, komu môže venovať svoju pozornosť a silu. Problémom je výber tohto pokladu, ku ktorému si pripútate srdce. Človek sa stáva tým, čo miluje. Ak miluje veci, stáva sa im podobným, ak miluje Boha, stáva sa podobným Bohu a kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Používanie vecí je dobré, kým sa nestanú prekážkou nasledovania Krista a lásky k iným. Kresťan nemôže byť otrokom ničoho a nikoho, pretože „slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte deda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva“ (Gal 5,1). Kresťan považuje za povinnosť získať slobodu.

Preto nám Pán pripomína: Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!“

Tento výrok o lampe tela nám predkladá potrebu jasnosti v orientácii života. Pravým svetlom je Ježiš (Mt 4,16; Jn 1,9; 8,12 atď.). Oko, ktoré prijme toto svetlo, dostane celého človeka do svetla, oko, ktoré toto svetlo neprijme, ponorí celého človeka do tmy. Zakalené duchovné oko je to, ktoré nevníma (nehľadá) svetlo Ježišovho zjavenia - odmieta ho.

Oko je prezentované ako symbol srdca, mysle. Srdce človeka musí byť orientované na Boha a žiť v hľadaní nebeských pokladov, potom je celý človek vo svetle. Ak sa však pri hľadaní materiálnych veci stratí, oslepne a celá jeho osoba sa ponorí do tmy.

V Biblii oko vyjadruje duchovnú orientáciu človeka. Čisté oko vyjadruje správny vzťah k Bohu, z ktorého je človek úplne osvietený (Ž 4,7; 36,10). Zakalené oko vyjadruje odpor ľudského ducha voči Bohu.

V Evanjeliu podľa Matúša je zakalené oko symbolom závisti, chamtivosti, sebectva (20,15). Oko, ktoré neprijíma svetlo Ježišovho zjavenia, sa zatmie. Úplná a definitívna tma je večná záhuba. Potom bude človek tma sama.

Turzovka, 21.6.2024

Pozrite tiež tieto linky:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/282-piatok-11-tyzdna-2

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/779-piatok-11-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3034-piatok-11-tyzdna-21 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.