Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ex 33, 7-11; 34, 5b-9. 28, Mt 13, 36-43

Bol som vždy veľmi rád, keď som dostal do farnosti na prax pána diakona. Prečo?

Nie preto, že miesto mňa kázal, vykonával niektoré pastoračné služby (pohreb, sobáš, krst...), ale preto, že vniesli do farnosti ducha optimizmu.

Prečo sú optimistickí? Nie ani tak pre mladosť, niektorí boli aj starší (neskoré povolania), ale skôr preto, že sú v seminári obklopení „rozsievačmi dobrého semena“, žijú s tými, ktorí to semeno prijímajú. Sú v prostredí kde je málo kúkoľa. Sú, ako sme počuli v prvom čítaní, rovnako ako Mojžiš a Jozue viac v „stánku stretnutia“.

Ako je to s nami?

Iste máme okolo seba, a ak sme úprimní aj v sebe, dosť kúkoľa, ktorý nám strpčuje život. Sú to rôzne ťažkosti, trápenia ktoré prežívame. Preciťujete bolesti svojich blízkych, znášame zdravotné ťažkosti, ťarchu staroby... Len toto je ten kúkoľ? Nie, Pán skôr myslel na kúkoľ zla – hriechu. Veru, ten nám prináša omnoho viac bolesti ako možno vyššie vymenované skutočnosti. A nakoniec to má súvis.

Keď prišiel Stvoriteľ na svet našiel 3 vecí ktoré nestvoril: hriech a z toho bolesť a smrť. Hriech spôsobil, že tu aj to rôzne spomínané utrpenie.

Evanjelium končí optimisticky:

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Čo máme robiť aby sme mohli byť optimisti a mali nádej a účasť v Božom kráľovstve?

Našu nádej môže živiť to čo sme opakovali v medzispeve po čítaní: Milostivý a milosrdný je Pán.

Samozrejme aj my sa môžeme pričiniť o to aby Pán mohol byť k nám milostivý. Príklad nám dal Jozue: Keď sa potom Mojžiš vrátil do tábora, jeho služobník mladík Jozue, Nunov syn, neodchádzal zo stánku. Preto sa z Jozueho stál veľký nástupca Mojžiša, vyničil kúkoľ zo Svätej zeme (aj keď zvláštne - bol veľmi poplatný svojej dobe), lebo ostával v stánku zmierenia. Čerpal silu zo stretnutia s Bohom. Preto aj my sa tu schádzame, aby sme ničili kúkoľ v sebe a zabraňovali jeho šíreniu v našom prostredí.

Takto rok som čistil breh okolo fary v bývalej farnosti. Kde sú brezy, väčšie stromčeky, tam je menej tŕnia a buriny. Kde je dobro tam nemá priestor zlo. Veď zlo je nedostatok dobra!

 Turzovka, 28.7.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.