Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Mich 5, 1-4a , alebo: Rim 8, 28-30 Mt 1, 18-23

Na sviatok Narodenia Panny Mária nám Cirkev predkladá čítanie z Listu Rimanom.

V tomto úryvku sú myšlienky, ktoré zdanlivo nesúvisia s narodením Panny Márie.

Len zdanlivo. Pavol hovorí o tých, čo sú povolaní podľa jeho, teda Božieho, rozhodnutia. Teda, narodenie Panny Márie sa udialo preto, lebo Boh sa rozhodol povolať ju za matku svojho Syna. Prečo? To iba Boh vie! Izaiáš hovorí v mene Božom: Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty (Iz 55,8).

Dôvod povolania a teda aj narodenia Panny Márie, nie je však úplne neznámy. Pavol totiž ďalej píše: Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil... Boh predpoznal, že Mária dobre splní svoju úlohu. Preto ju preurčil na túto zodpovednú úlohu. keďže Máriu predpoznal, tak ju aj predurčil, aj povolal, aby sa stala matkou Ježiš Krista.

Svätý Pavol napísal, že milujúcim Boha „všetko slúži na dobré“. Teda nielen materstvo, ale každé povolanie. A to je radostné posolstvo aj pre nás.

Boh „predpoznal čiže miloval nás ako prvý. A ak potom Pavol hovorí aj o „predurčení“ verných, nemá to nič spoločné so slepým osudom, z ktorého niet úniku. Pavol nie je dáky determinista. Hovorí o predurčení v zmysle Božieho oddelenia pre zvláštny zámer. Podobne bol Pavol „vybraný (doslova oddelený) hlásať Božie evanjelium“ (Rim 1,1).

Je potrebná a nevyhnutná ľudská spolupráca ako milujúca a poslušná reakcia na Božie povolanie. V tom je veľkosť Panny Mária a samozrejme v tom môže byť aj naša veľkosť a šťastie.

Jedna vec je istá: Boží zámer je priviesť všetkých Kristom ospravedlnených k osláveniu, k účasti na dedičstve slávy spolu s Pannou Máriou.

Turzovka, 8.9.2023

Viac o narodeninách Panny Márie nájdete týchto kartách:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/387-narodenie-panny-marie

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/876-narodenie-panny-marie-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1414-narodenie-panny-marie-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1852-narodenia-panny-marie-18

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2689-narodenie-panny-marie-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3597-narodenia-panny-marie-22 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.