Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 18, 9-18, Jn 16,20-23a

Kresťan, ktorý bol známy svojou hlbokou vierou v Boha, prežíval mimoriadne smutné obdobie:

> V čase krízy prišiel o podnikanie

> Svoj luxusný dom bol nútený predať

> Prišiel o svoju milujúcu manželku

Napriek tomu sa neochvejne držal svojej viery. Jedného dňa, keď si hľadal zamestnanie, zastavil sa a pozoroval ľudí, ktorí robili kamenárske práce na veľkom kostole.

Všimol si, že jeden z nich tesal malý trojuholníkový kúsok skaly.

„Kam položíš ten malý trojuholníkový kameň?“ - spýtal sa zvedavo.

Kamenár odpovedal:

„Pôjde na vrchol veže, kde odtiaľto nedovidíš. Tvarujem tento kameň tu dole, aby sa tam hore zmestil a držal aj ostatné!“

Muž zaslzil keď počul tie slová. Boh k nemu prehovoril cez kamenára v jeho ťažkej životnej situácii. Pripomenul mu: „Stvárňujem kameň tvojho života dole na zemi, aby zapadol tam hore!”

Evanjelium dňa predstavuje Ježiša, ktorý hlása realitu prítomnosti bolesti, utrpenia a smútku v živote a predsa sú tieto faktory cestou k prežívaniu hlbokej radosti a blaženosti!

Ježiš nepopiera skutočnosť aj temnej stránky života, ale tiež jasne zobrazuje veľké plátno života, ktoré je zahalené svetlom šťastia...

„Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.

Ježiš oboznamoval svojich apoštolov so skutočnosťou svojho umučenia a smrti:

> Prišiel na svet zomrieť!

> Smrť však nebola konečným cieľom a naplnením jeho života.

Krehkej mysli apoštolov Pán dáva veľmi praktické prirovnanie: bolesti a blaženosť materstva... Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.

Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“

Táto Pánova analógia vrhá svetlo a nádej aj pre naše utrpenia a bolesti.

Matky poznajú bolesť pri narodení dieťaťa, ale ale v momente, keď sa dieťa narodí a matka uvidí nevinnú tvár svojho nežného bábätka, celý scenár emócií sa zmení...

Ježiš hovorí, že také sú aj útrapy, utrpenia a skúšky, ktoré v živote podstupujeme.

> Neznesiteľnú bolesť vystrieda vzrušenie a nadšenie!

> Nervy drásajúce bolesti vystrieda nebeská radosť a šťastie!

Ježišu, taká bude aj naša radosť, ak budeme aj my verní Pánovi v bolestiach a utrpeniach!

Toto je skutočne vyššia spiritualita... vyššia úroveň svätosti...

> Vážiť si radosť aj uprostred bolesti

> Vyžarovať šťastím aj v ťažkom smútku.

Práve na toto vyššie poschodie svätosti nás Pán pozýva.

> Je s nami, aby nás držal za ruky

> Chce nás objať láskou, keď nás vyzýva, aby sme sa k nemu priblížili, keď je tesaná skalu nášho života bolesťou. Keď v nás problémy odlupujú kúsky útechy...

... S nádejou, dôverou, vierou a silou, pripomeňme si uistenie Pána: „Stvárňujem kameň tvojho života tu dole na zemi, aby zapadol tam hore v nebi!“

Turzovka, 19.5.2023

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/322-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/835-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1724-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2163-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2554-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3465-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli-22
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.