Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jer 7, 23-28, Lk 11, 14-23

Radí diplomatka, mediátorka a motivárka:

„Nevydarí sa vám niečo, netrápte sa, nezvyšujte hlas, prehrali ste jednu bitku, ale ešte môžete vyhrať vojnu. Nehľadajte konfrontáciu.“

Pán Ježiš, ako keby to nerešpektoval: Hovorí jasne, nediplomaticky a otvorene: Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Jasne popisuje pozície.

Hoci u Mareka čítame: Ján mu povedal: "Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami." Ježiš vravel: "Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás (Mk 9:38-40).

Rovnako u Lukáša: Vtedy povedal Ján: "Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami." Ježiš mu vravel: "Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!" (Lk 9:49-50)

V tomto prípade ide o iné; Apoštoli žiarlia, na tých, ktorí v mene Pána Ježiša konajú dobro!

V tomto prípade ide o tých, ktorí Ježiša obvinili, že mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Ježiš sa musel dištancovať o takýchto útokov.

V Liste Efezanom čítame (budeme počuť v nedeľu): „Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo! Skúmajme, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. (Ef 5,13-14)

Musíme sa vymedziť voči „skutkom tmy“. Odsúdiť zlý skutok, napomenúť zlého človeka neznamená ešte zavrhovať a odmietať osobu tohto človeka. Svätopisec má skôr na mysli jasné vytýčenie hraníc a pravidiel konania a postojov, ktoré musia byť v súlade s milovaným Pánom, inak ako magnet priťahujú do ľudského srdca smrtonosnú moc temnoty, ktorá potom ohrozuje spoločenstvo. 

Za určitých podmienok, teda za predpokladu, že bolo urobené všetko, aby chybujúci zmenil svoje správanie, treba zlé konanie verejne odsúdiť, aby nevzniklo pohoršenie, zlý príklad a spoločenská nespravodlivosť. Je teda nutné verejne označiť zlo, jasne vrhnúť svetlo na temnotu aj tajných, málo zjavných ľudských skutkov.

Aj to, čo sa pácha len potajomky, má významný vplyv na celé ľudské spoločenstvo, je to verejná hanba aj ostatných ľudí, pokiaľ k tomu mlčia. Preto je nutné otvorene kárať a napomínať ľudí, ktorí si možno ani neuvedomujú, že robia niečo zlé. Toto odsudzovanie zjavného zla a káranie zle konajúcich ľudí je však možné len za toho predpokladu, že je uskutočňované tými, ktorí sú na to oprávnení. A to sú opäť iba tí, ktorí pevne stoja vo svetle viery a lásky k Bohu, inými slovami „deti svetla". Len oni sú schopní správne rozpoznať nákazu hriechu, podstatu skutkov tmy. Sú zároveň povinní toto zlo verejne označiť, aby druhých varovali a chránili.

Turzovka, 16.3.2023

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/204-stvrtok-po-3-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/743-stvrtok-po-3-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1649-stvrtok-3-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2085-stvrtok-3-postnej-nedeli-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2915-stvrtok-3-postnej-nedeli-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.