Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nm 24, 2-7. 15-17d, Mt 21, 23-27

Autorita je vážnosť voči nejakej osobe, ale aj inštitúcii.

Je veľmi dôležitá. Zjavné je to v rodine. Ak v nej chýba autorita, deti sú rozhárane, škriepne, neposedné, hyperaktívne. Nevedia sa „vmestiť do kože“. Zvlášť otec by mal byť pre ne normou správania: „odtiaľto – potiaľto“. Musia mať nejaké pravidla.

V dnešnom evanjeliu Veľkňazi a starší spochybňujú Ježišovu autoritu. Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“

Mohli by sme to vyjadriť aj takto: „Akou autoritou robíš tieto veci?“ Ježiš podľa očakávania odpovedá ďalšou otázkou a pýta sa, akú autoritu rešpektujú. Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“

Ježiš s nimi nemohol diskutovať, lebo oni nemali žiaden rešpekt, neuznávali ani autoritu pravdy. Boli populisti, nevedeli dať jednoznačnú odpoveď, aby niekoho nestratili.

Odmietli vyvodiť záver, ku ktorému dospel Žid Nikodém, keď povedal Ježišovi: „Rabbi, vieme, že si ako učiteľ prišiel od Boha; lebo nikto nemôže robiť znamenia, ktoré robíš ty, ak nie je s ním Boh." (Ján 3,2)

Ježiš mohol svojim vyzývateľom povedať: „Nech moje skutky hovoria samé za seba!" Po viac ako troch rokoch jeho verejného účinkovania mali veľkňazi a starší mnoho znamení, o ktoré sa mohli oprieť, aby dospeli k správnemu záveru o Ježišovej identite a jeho práve robiť zázraky a vyučovať pravdu o Božom Kráľovstve. Boli jednoducho príliš hrdí na to, aby prijali všetky dôkazy, ktoré Boh poskytol, aby dokázal, že Ježiš je zasľúbený Mesiáš.

Starší z ľudu nevedeli, čo majú Ježišovi odpovedať. Pochybovali o Božej autorite Ježiša! Môže sa to zdať absurdné, ale mnohí sa niekedy zamýšľajú nad existenciou Boha, nad Ježišovou mocou, nad vecami, ktoré sú samozrejmé. Boh nás stvoril na svoj obraz a podobu, aby sme si ho ctili a milovali nadovšetko.

Nie je na nás, aby sme vedeli všetko o Bohu, pretože nám bolo zjavené dosť pre našu spásu. Preto skôr ako začneme pochybovať o Bohu, musíme sa snažiť vedieť, čo nám zanechal, pokľaknúť pred ním a prosiť ho o odpustenie.

Turzovka, 12.12.2024

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/113-pondelok-po-3-adv-nedeli

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2397-pondelok-po-3-adventnej-nedeli-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3254-pondelok-po-3-adventnej-nedeli-21

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.