Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 30, 19-21. 23-26, Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Osobnosti adventu sú: Panna Mária, sv. Jozef a sv. Ján Krstiteľ.

Pristavme sa dnes pri osobe Panny Márie.

Celá adventná doba má mariánsky charakter a preto v jednotlivých týždňoch Adventu (do 17.12.), najmä pri rorátnych svätých omšiach, môžeme mať formulár o Panne Márii. Oná najintenzívnejšie prežívala advent, ktorý pred ňou očakávali proroci, ba celý starozákonný ľud. Ona vlastne zavŕšila advent.

V adventnom období v čase očakávania príchodu Pána a príprav najmilších kresťanských sviatkov Vianoc nám Cirkev tiež predkladá sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (8. decembra). V tomto čase naše myšlienky smerujú k udalostiam súvisiacim s narodením Ježiša v Betleheme, kde má neodmysliteľné miesto i Panna Mária.

Cez advent môžeme meditovať o zvestovaní v Nazarete (Lk 1, 26-38), o jej, spočiatku problematickom, vzťahu so sv. Jozefom a už aj o Vianociach: o pôrode v Betleheme (Lk 2, 1-20), o obetovaní v chráme, o úteku do Egypta (Mt 2, 13-14).

Turzovka, 3.12.2022

Úvahy inšpirované dnešnými čítaniami sú na:

 https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/125-sobota-po-1-adventnej-nedeli

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/482-sobota-po-1-adventnej-nedeli-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2796-sobota-po-1-adventnej-nedeli-20

 




Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.