Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 29, 17-24, Mt 9, 27- 31 

Pripomeňme si na základe čítaní dejovú postupnosť:

     1. Čítanie:

Izaiáš predpovedá mesiášske časy: V ten deň budú hluchí počuť slová knihy, z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnu.

Blúdiaci duchom spoznajú múdrosť a nespokojní sa dajú poučiť.‘“

  1. Evanjelium:

Mesiáš plní predpoveď Izaiáša na slepcoch: Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili.

  1. Poďme ďalej do času po Ježišovom umučení:

Pripomeňme si dvoch emauzských učeníkoch, ktorí kráčali po ceste, zaslepení svojim žiaľom a udalosťami. Títo dvaja „vidiaci slepci“ vošli do domu a otvorili sa im oči, aby sa pri Lámaní chleba stretli so Vzkrieseným. Predtým Ježiša, ktorý sa k nim pridal na ceste nepoznali.

V Matúšovi sú to dvaja slepci, ktorí prichádzajú k Ježišovi do domu ako Emauzskí učeníci. Ale čo je to za dom? Nie je to naša ľudskosť, tá, ktorú si Kristus vyvolil, aby v nej prebýval?

Ježiš opúšťa Otcov príbytok a pripája sa k príbytku človeka, robí z neho „teofániu“, Zjavenie Boha (spásy). V nej už tma nie je tmou a noc svieti ako deň, pretože on, ktorý je Pravým Svetlom, v nej prebýva navždy.

Dvaja slepci v dome s Ježišom našli svetlo. Emauzskí učeníci našli Ježiša pri lámaní chleba. My môžeme nájsť Ježiša v dome – kostole, svetlo Božieho slova, silu pri Lámaní chleba – Eucharistii. A tak môže byť Ježiš v „Našom dome“, v duši – v našej mysli, vôli, srdci. Aktuálne je to práve dnes, na prvý piatok.

V tomto adventnom období sa dvíha moja modlitba k tebe, Pane: Zostaň vo mne, aby som ja mohol ostať v tebe; Osvieť oči môjho srdca, očisti ich od temnoty, ktorá predo mnou skrýva tvoju tvár. Urob zo mňa svoje nové stvorenie, svoj večný domov, aby som po spojení s tebou mohol vstúpiť s tebou a skrze tvojho Ducha do Otcovho domu.

Turzovka 2.12.2022

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/126-piatok-po-1-adventnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/970-piatok-po-1-adventnej-nedeli-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2795-piatok-po-1-adventnej-nedeli-20

https://www.faraturzovka.sk/2-nezaradene/3240-piatok-po-1-adventnej-nedeli-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.