Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jób 1, 6-22, Lk 9, 46-50

Prekvapuje vás, keď vidíte, ako sa Ježišovi učeníci hádajú o tom, kto je z nich najväčší? Nerobíme to isté? 

Zdá sa, že túžba po sláve a veľkosti je nám vrodená. Kto necíti ambíciu byť „niekým“, koho ostatní obdivujú, a nie „nikým“?

Aj žalmista hovorí o sláve, ktorú nám Boh určil. „Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami svojich rúk“. (Žalm 8:6). 

Ježiš urobil dramatické gesto, keď vedľa seba postavil dieťa, aby ukázal svojim učeníkom, kto je skutočne najväčší v Božom kráľovstve. Ako nás môže malé dieťa naučiť o veľkosti? Deti v starovekom svete nemali žiadne práva, postavenie ani privilégiá. Boli spoločensky na „spodnej priečke“. Dokonca aj u rodičov boli na úrovni služobníctva. 

Aký význam má Ježišovo gesto? Ukázal, že taký – v postavení sluhov, je veľký v Božom kráľovstve.

Ježiš sám je naším vzorom. Neprišiel , aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil (Matúš 20:28). Pavol apoštol uvádza, že Ježiš si vzal prirodzenosť sluhu (Flp 2:7). Ježiš sa znížil (ten, ktorého miesto je po pravici Boha Otca) a vzal na seba našu pokornú prirodzenosť, aby nás pozdvihol a obliekol do svojej božskej prirodzenosti. Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť (Jakub 4:6). Ak chceme byť naplnení Božím životom a mocou, musíme sa zbaviť pýchy, samoúčelnej slávy, márnosti atď. Boh chce prázdne nádoby, aby ich mohol naplniť svojou vlastnou slávou, mocou a silou. Sme pripravení pokoriť sa a slúžiť ako Ježiš?

 Pane, tvoja milosť nepozná hraníc. Pokorným srdcom slobodu a silu nezištne milovať a slúžiť druhým. Nech sa moja láska k tebe prejaví horlivosťou konať dobro pre druhých.

Turzovka, 26.9.2022

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/365-pondelok-26-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1055-pondelok-26-tyzdna-2

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.