Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kor 6, 1-11, Lk 6, 12-19

Ako postupujeme, keď chceme niečo urobiť?

Máme takýto postup?

  1. Chcem a začnem to robiť.
  2. A ak to nejde, tak sa opýtam ako na to, prizvem iných.
  3. A ak to nepôjde, tak sa začnem modliť.

Ježiš začal úplne ináč. Od trojky.

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.

Pomôžme si filozofom a fyzikou:

Filozofia: Spinoza povedal: Je v nás strašné vákuum, strach z prázdnoty v našich životoch.

Fyzika: Príroda sa boji prázdnoty. Skúsme vysať vzduch z nádoby. Je to náročné a vákuum sa snaží naplniť.

Výzvou pre človeka je vytvoriť priestor pre Boha, aby k nám hovoril.

Svet, v ktorom žijeme, je svet, ktorý nás chce zamestnať. A keď už nie sme ničím zaneprázdnení, tak by sme mali byť zaneprázdnení aspoň niečím psychicky – silnými emóciami. Prežívame smútok, prázdnotu...

Prvou výzvou je toto spoločenstvo s Bohom.

Strávili ste niekedy 10 minút nič nerobením? To je ťažké! Nepočúvajte rádio, nepozerajte televíziu, nečítajte noviny, odložte mobil...

Je ťažké len tak sedieť a nič nerobiť. Niekedy sa naša hlava cíti ako banánovník plný opíc. Čo všetko sa nám naháňa v hlave!

Snažíme sa vyplniť túto prázdnotu. Vždy chceme niečo robiť, vždy niekam ísť, niečo, čo by nás zamestnalo.

Ježiš hovorí: „Prestaň. Pretože medzi všetkými hlasnými hlasmi je ten jemný hlas, ktorý hovorí Milujem ťa! Počúvaj ten hlas."

Venujte každý deň pár minút počúvaniu toho, kto tak túži počuť, kto naozaj ste.

A keď ste neskôr vonku, na ceste do práce alebo pri každodenných činnostiach, sprevádza vás ten hlas, ktorý hovorí: „Si moje milované dieťa."

Ale trvá to nejaký čas osamote s Bohom, aby vám mohol povedať, kto ste, čo od vás čaká.

2.

Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich

Druhou výzvou je spoločenstvo s ostatnými.

Ale komunitu môžete vytvoriť len vtedy, keď viete, že ste skutočne milovaní, prijímaní.

Ako vyzerá spoločenstvo, či už ide o manželstvo, priateľstvo, alebo menšie spoločenstvá, farnosť?

Spoločne sme povolaní vytvárať nádej, vytvárať rodinu, vytvárať spoločenstvo, vytvárať priestor lásky.

3.

A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Ak sa odvážime počúvať hlas lásky v spoločenstve, veľmi rýchlo zistíme, že sme poslaní slúžiť.

To je tretí bod.

 Turzovka, 6.9.2022

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.