Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodil sa v Aragónsku roku 1557.

Dostal vynikajúce vzdelanie a po kňazskej vysviacke pôsobil vo vlasti. Potom sa v Ríme venoval vzdelávaniu chudobných chlapcov a založil spoločnosť, ktorá sa zasvätila tejto službe. Veľa si vytrpel a musel zniesť aj osočovania závistlivcov. Zomrel v Ríme roku 1648. 

Zo Spisov svätého kňaza Jozefa de Calasanz

Usilujme sa pripútať ku Kristovi a iba jemu sa páčiť

Každý vie, aká vznešená a aká záslužná je svätá služba pri vzdelávaní detí, najmä chudobných, aby takto poučené mohli dosiahnuť večný život. Lebo keď ich vyučujeme, ale najmä keď sa staráme o ich nábožnosť a kresťanské vzdelanie, staráme sa o spásu ich duše i tela a tým preukazujeme deťom v istom zmysle tú istú službu, ktorú im preukazujú ich anjeli strážcovia.

Okrem toho je to najlepší prostriedok nielen odvádzať mládež akéhokoľvek rodu či stavu od zla, ale najmä lahodne a milo ju lákať a povzbudzovať na dobro. Je známe, že sa mladí ľudia pod vplyvom tohto prostriedku tak zmenia na lepšie, že kto ich poznal pred výučbou, po výučbe ich nepozná. Lebo ako mladé sadenice, tak ľahko možno mladých ľudí viesť ta, kam kto chce ich dušu obrátiť. Ale ak ich necháme stvrdnúť, vieme veľmi dobre, že sa možnosť ohnúť ich buď veľmi zmenší, alebo úplne pominie.

No keď deti, najmä chudobné, dostanú primeranú výchovu, nielenže to zvýši ich ľudskú dôstojnosť, ale bude to na spokojnosť celej ľudskej i kresťanskej spoločnosti: tak rodičom, ktorí sa ako prví tešia z detí, keď ich niekto takýmto spôsobom vedie po rovných cestách, ako aj občianskym predstaviteľom, ktorí tak získajú poctivých podriadených a dobrých občanov, no najmä Cirkvi, lebo sa ako milovníci Krista a stúpenci evanjelia zrelšie a účinnejšie včlenia do jej mnohotvárneho spôsobu života a činnosti.

Lenže tí, čo sa podoberajú na túto úlohu a chcú ju konať starostlivo, musia vynikať veľkou láskou, vrcholnou trpezlivosťou a predovšetkým hlbokou pokorou. Len tak budú hodni ponížene prosiť Pána, aby ich urobil súcimi spolupracovníkmi pravdy, posilňoval pri plnení najvznešenejšej služby a obohatil nebeským darom – podľa slov: „Tí, čo mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“ (Dan 12,3)

To dosiahnu ľahšie, ak zložia sľub trvalej služby, a tak sa budú usilovať pripútať sa ku Kristovi a iba jemu sa páčiť, ako povedal: „Čo ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

RESPONZÓRIUM 1 Sol 2, 8Gal 4, 19

Najradšej by sme vám boli odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život; * Takými drahými ste sa nám stali.

Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. * Takými drahými ste sa nám stali.

Modlime sa.

Bože, svätého kňaza Jozefa si obdaril takou láskou a trpezlivosťou, že sa neúnavne venoval mládeži a viedol ju k čnostnému životu; prosíme ťa, pomáhaj aj nám, ktorí si ho uctievame ako učiteľa múdrosti, aby sme ho napodobňovali ako spolupracovníka tvojej pravdy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2673-sv-jozef-kalazansky

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.