Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

* 4. február 1811 - † 1. august 1868 La Mure d´Isères, Francúzsko

Pápež Pius XI. označil Petra Juliána Eymarda za predchodcu eucharistických kongresov. Tento francúzsky svätec prešiel dvoma rehoľami i pastoráciou, kým realizoval svoju túžbu založiť spoločnosť zasvätenú uctievaniu Najsvätejšej sviatosti.

Na svet prišiel 4. februára 1811 v La Mure. Jeho otec bol tesár, dobrý majster, ale priveľmi lipol na hmotných veciach. Petra vychovávala k láske k Bohu najmä matka. Vďaka jej zbožnosti a príkladu už odmalička cítil veľkú náklonnosť k Bohu a hodiny kľačal pred svätostánkom. V kostole trávil veľa času, lebo ako tvrdil, tam sa cítil najbližšie k Bohu. Keď jeho sestra po prvý raz pristúpila k svätému prijímaniu, prosil ju: „Modli sa za mňa, aby som sa stal kňazom!” A sám ako dvanásťročný sľúbil Bohu, že mu zasvätí svoj život v službe oltára.

Splniť tento záväzok však nebolo ľahké. Otec chcel mať z neho pokračovateľa v remesle a nedovolil mu študovať. Peter sa preto sám učil latinčinu a ako 16-ročný získal štipendium. Až roku 1829 mu otec dovolil vstúpiť do noviciátu Kongregácie oblátov Nepoškvrneného počatia. Pre chorobu musel Peter spoločnosť opustiť, no roku 1831 začal študovať v seminári v Grenobli.

Dňa 20. júla 1834 prijal kňazskú vysviacku, rodičia sa tohto okamihu už nedožili. Hneď na začiatku kňazskej služby si získal srdcia veriacich najmä osobným príkladom. Hodiny trávil v adorácii, modlitbu spájal s prísnou disciplínou a jeho metódy apoštolátu boli síce jednoduché, ale účinné natoľko, že počas druhého roku jeho pôsobenia všetci jeho farníci na Veľkú noc pristúpili k sviatostiam zmierenia a Eucharistie. Hoci plody jeho práce boli priam hmatateľné, Peter pociťoval samotu. Preto keď sa dopočul o novej spoločnosti mariánskych kňazov, požiadal o povolenie zanechať pastoráciu. Noviciát ani nedokončil, a už bol vymenovaný za špirituála kolégia, neskôr za generálneho vizitátora a roku 1845 prevzal vedenie tretieho rádu Panny Márie. Aj v čase náboženských nepokojov si získaval srdcia veriacich i neveriacich. Ani vzbúrenci mu neublížili, lebo vedeli, koľko dobra robí.

Ako štyridsaťročný pocítil počas modlitby vnuknutie založiť rehoľnú kongregáciu zasvätenú Najsvätejšej sviatosti. S podporou parížskeho arcibiskupa tento plán uskutočnil. Začiatky boli nesmierne ťažké – chýbali peniaze i povolania, k všetkému sa pridala i choroba. Veci sa dali do pohybu až s pomocou Marie Guilettiovej, ktorá sa stala predstavenou ženskej vetvy rehole nazvanej Služobnice Najsvätejšej sviatosti a so svojimi spoločníčkami organizovala ustavičnú poklonu Oltárnej sviatosti, prípravy na krst a sväté prijímanie.

Túžbou Petra Juliána Eymarda bolo odkúpenie domu s Večeradlom v Jeruzaleme, no tento zámer sa mu nepodarilo realizovať. Vyčerpávajúca práca, ako aj prísna životospráva sa podpísali na jeho zdraví. Zomrel 1. augusta 1868 v La Mure.

Za svätého ho 9. decembra 1962 vyhlásil pápež sv. Ján XXIII.

Zdroj: Životopisy svätých

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.