Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 4, 7-16, Jn 11, 19-27, alebo Lk 10, 38-42

Aj keď dnešný deň sa zvykne sláviť svätá Marta, v cirkevnom kalendári máme: Sv. Marty, Márie a Lazára. 

Vysvetľuje to pápež František v dekréte v ktorom zobral do úvahy „dôležité evanjeliové svedectvo, ktoré ponúkla trojica súrodencov v pohostinnosti Pánovi Ježišovi, v srdečnom načúvaní i vo viere, že on je zmŕtvychvstanie a život“... „V dome v Betánii Pán Ježiš zakúsil ducha rodiny a priateľstva“.

V dekréte sa píše, že v latinskej Cirkvi je neistota čí Mária – Magdaléna, ktorej sa Kristus zjavil po svojom vzkriesení je Martina sestra, alebo hriešnica, ktorej Pán odpustil hriechy. Preto sa Cirkev rozhodla zapísať na 29. júl do Rímskeho martyrológia čisto len Martu. Na základe skúmania sa v poslednej dobe, v ten istý deň pripomína aj Mária a Lazár. Okrem toho v niektorých partikulárnych kalendároch sa v spomenutý deň slávia všetci traja súrodenci spoločne.

Rozhodnutím pápeža Františka, ktorý prijal návrh predložený Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí, tak bude vo Všeobecnom rímskom kalendári odteraz figurovať 29. júl ako „Spomienka sv. Marty, Márie a Lazára.

Dnešná pamiatka sv. Marty bola teda rozšírená pápežom Františkom aj o súrodencov - o Máriu a Lazára. Vieme, že Ježiš častejšie prichádzal k nim, boli jeho blízkymi priateľmi. 

Výnimočnosť priateľstva spočíva vo vzájomnej blízkosti, v tom, že sa dokáže človek ponúknuť ako dar, že má otvorené srdce. Určite ani Marta, Mária a Lazár neboli bezchybní. Ale iste boli otvorení pre toho, ktorý k nim prichádzal. A práve otvorenosť pre Krista umocňovala ich priateľstvo s ním aj so sebou navzájom.

Dnes je možné sa pýtať:

* Akým priateľom som ja pre druhých?

* Radi sa ku mne vracajú?

* Čo môžu druhí cítiť v mojej blízkosti?

* Cítia sa u mne a so mnou dobre?

* Som v srdci pre nich otvorený?

* Utužujeme naše priateľstvá aj na duchovnej rovine alebo zostávajú len v prirodzenej rovine?

Dnes môžeme úprimne poprosiť o silu a odvahu budovať a rozvíjať naše vzájomné priateľstvo tým, že do nich budeme pozývať aj Ježiša.

Pokiaľ v našich priateľských vzťahoch bude dostatok miesta aj pre Krista, pre duchovno, potom tu bude sila, ktorá bude upevňovať našu stálu ochotu byť darom pre druhých a žiť svoj život s nimi. A budeme si navzájom blízkymi...

Turzovka, 29.7.2022

Niečo zo života Marty nájdete i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/435-sv-marta

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/926-sv-marta-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1344-sv-marta-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2234-sv-marta-ml

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2638-sv-marta-zs

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3085-sv-marta-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.