Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Matka, manželka, rehoľníčka (1303? - 1373) 

Na sviatok spolupatrónky Európy, sv. Brigity, čítame Ježišovo podobenstvo o viniči. Veľmi vhodné vyjadruje život dnešnej oslávenkyne. Nakoniec, preto nám ho Cirkev predkladá.

Pán Ježiš povedal: Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Brigita bola tou živou ratolesťou na viniči, ktorá priniesla veľkú úrodu.

Brigitina činnosť vychádzala zo spojenia so Synom Božím. Začalo to v detstve, keď sa zahľadela na kríž a pýtala sa: Kto ťa zranil? A odvtedy bola v stálom spojení s Ježišom a stala sa evanjelizátorkou. Všade a vždy; v rodine, ako matka, ako dvorná dáma, vdova, či ako rehoľníčka.

Spojene s Pánom je totiž rozhodujúce v apoštolskej činnosti. Jeden duchovný učiteľ hovoril, že ak nie sme „kontemplatívni“ (čo je prežívanie priameho kontaktu s Bohom), je dobré venovať sa apoštolátu iba krátku dobu, akoby na skúšku. V opačnom prípade spôsobíme sebe i iným škodu. Skutočná činnosť pramení z kontemplácie, rodí sa zo srdca, ktoré pozná a miluje Pána. Ak ho nepozná, potom sa v konaní dobra dopúšťa omylov, ak ho nemiluje, chýba mu sila konať dobro. Potom je to hľadanie seba, sú to plány človeka a nie Boha. Tam nie je spojenie s viničom – Ježišom.

Spojenie s Pánom Ježišom nie je stav dajakého extatického vytrženia, ale konkrétny život, ktorý prináša ovocie. Mystiku lásky a mystiku služby nie je možné oddeliť od seba. Účinnosť služby sa rodí priamo zo sily spojenia s Ježišom. Iba takto pochopíme veľkosť sv. Brigity.

Turzovka, 23.7.2022

O živote dnešnej oslávenkyne a jej prínose pre nás sa môžete dočítať na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/442-sv-brigita-svedska

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/933-sv-brigita

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1800-sv-brigita-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2228-sv-brigita-svedska-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2630-sv-brigita-svedska-matka-manzelka-reholnicka-1303-1373

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3078-sv-brigita-svedska-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.