Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nm 21, 4-9, Jn 8, 21-30

Vidíme chatrnosť svojho bytia.

Nielen počas pandémie, či počas vojny. Milan Kundera to dal do vety, ba knihy: Neznesiteľná ľahkosť bytia. Môžeme na túto myšlienku pozerať z rôzneho uhla, ale vyjadruje celý komplex problémov života.

Napríklad v prvom čítaní zaznelo: Ľud začal chabnúť na ceste. Reptal proti Bohu i Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody! A tento biedny pokrm sa nám už protiví.“ A nechcelo sa im žiť, už ani sloboda nebola pre nich inšpiratívna.

Vzápätí keď hady hrýzli ľud a mnoho ľudí z Izraela zomrelo, prišli k Mojžišovi a povedali: „Zhrešili sme, lebo sme reptali proti Pánovi a proti tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od hadov.“ Pociťovali, tak ako my mnohokrát, „neznesiteľnú ľahkosť bytia“.

A do tohto nám zrazu zaznieva niečo úplne iné! Ježiš hovorí: Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch. Vyplýva z toho, že Ježiš je vyňatý z „neznesiteľnej ľahkosti bytia“. On je „Ja Som“. Jednoducho „existuje“. Bytie (existencia) je podstatou jeho bytia.

Dokonca keď ho aj ukrižujú - „vyzdvihnú Syna človeka“ hovorí: Poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“

Podstatou jeho života je bytie. Nezrušiteľné, stále. A k tomu pozýva aj nás.

Turzovka, 5.4.2022

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť aj na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/189-utorok-po-5-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/726-utorok-po-5-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1296-utorok-po-5-postnej-nedeli-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1665-utorok-po-5-postnej-nedeli-4

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2100-utorok-po-5-postnej-nedeli-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2494-utorok-po-5-postnej-nedeli-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2927-utorok-po-5-postnej-nedeli-21 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.