Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Tim 1, 1-8 alebo, Tít 1, 1-5, Lk 10, 1-9

Sv. Timotej a Títus boli dobre známi v prvých kresťanských časoch.

Ich mená pozná podnes každý kresťan už len preto, že boli blízkymi spolupracovníkmi apoštola Pavla, ktorý im napísal osobitné listy – Timotejovi dva a Títovi jeden. Z týchto listov a zo Skutkov apoštolských si môžeme rekonštruovať niekoľko udalostí z ich života.

Timotej

Asi v roku 45 bol Pavol v maloázijskom meste Lystra. Na jeho kázanie sa tam obrátili dve ženy – Loida a jej dcéra Eunika. Eunika bola matkou Timoteja, ktorého od detstva vychovávala v kresťanskej viere. Pavol sa potom roku 50 vrátil do Lystry a zobral si mladého Timoteja za spoločníka a sprievodcu. Vysvätil ho za kňaza a zveroval mu zodpovedné úlohy. Pavol ho neskôr vysvätil za biskupa a zveril mu biskupstvo v Efeze. Pavol mu tam napísal dva listy – jeden z Macedónie a druhý z väzenia v Ríme. Povzbudzuje ho, aby nestrácal horlivosť v službe Bohu. Podľa apokryfu Skutky Timotejove bol zabitý v Efeze 22. januára 97 kvôli tomu, že vystúpil proti nemravným slávnostiam na sviatok pohanskej bohyne Artemis. Jeho telesné pozostatky sa uctievajú v kostole San Giovanni in Fonte v Ríme.

Títus bol Grék, narodený pohanským rodičom v Antiochii Sýrskej. Najskôr bol pokrstený apoštolom Pavlom, ktorého sa stal dôverným priateľom.

Spolu s Barnabášom ho sprevádzal na apoštolský snem do Jeruzalema. Pavol ho pri svojej tretej apoštolskej ceste poslal z Efezu do Korintu, aby tam zaviedol poriadok. Keď do Korintu písal druhý list, uviedol v ňom: „A tak sme vyzvali Tita, ktorý začal toto dielo lásky, aby ich medzi vami tiež dokončil. Buď Bohu vďaka, že dal Titovi do srdca rovnako horlivý záujem o vás!"(2Kor 8,6; 8,16)

Apoštol Pavol ustanovil Tita biskupom na Kréte, kde bola značná nemravnosť a mnohí sa húževnato držali gnostického bludu. Roku 65 mu Pavol poslal list, v ktorom písal o tom, aké sú potrebné vlastnosti budúcich kňazov a biskupov aj k čomu viesť jednotlivé stavy veriacich. 

Počas druhej Pavlovej väzby pôsobil v Dalmácii ako prvý vierozvest. V liste Titovi ho pri pozdrave Pavol nazýva vlastným synom v spoločnej viere. Grécki Otcovia ospevujú Tita pre jeho horlivosť, rýdzu lásku, úsilie urovnávať všetko pokojnou cestou aj pre jeho vzťah k chudobným. Na Krétu sa vrátil späť a tam zomrel vo veku 94 rokov. Tam sú uložené aj jeho ostatky.

Obaja spoločne oslavovaní biskupi, Timotej i Títus, dopĺňajú dielo apoštola Pavla ako jeho verní žiaci.

Turzovka, 26.1.2022

Viac sa o nich dozviete na týchto linkách:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1592-sv-timotej-a-svaety-titus

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/612-sv-timotej-a-titus

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1190-sv-timotej-a-titus-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2007-sv-timotej-a-titus-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2865-sv-timotej-a-titus-21

 




Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.