Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Už v 12. storočí sa vo vatikánskej bazilike svätého Petra a v bazilike svätého Pavla na Ostijskej ceste slávili výročia ich posviacky, ktoré vykonali v 4. storočí pápeži Silvester a Sirícius.

Neskôr sa táto spomienka rozšírila na celý rímsky obrad. Tak ako sa na výročie posviacky baziliky Santa Maria Maggiore (5. augusta) slávi materstvo panenskej Bohorodičky, tak v tento deň uctievame dve kniežatá Kristových apoštolov.

Z Rečí svätého pápeža Leva Veľkého / Peter a Pavol, výhonky Božieho semena

„V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.“ (Ž 116,15) A nijaká ukrutnosť nemôže zničiť náboženstvo založené na tajomstve Kristovho kríža. Prenasledovania nezmenšujú Cirkev, ale podporujú. A Pánovo pole sa odieva do čoraz bohatšej siatiny, keď zrná, ktoré padajú po jednom, schádzajú rozmnožené (porov. Jn 12,24).

Aké veľké potomstvo na ňom vyrástlo z tých dvoch slávnych výhonkov Božieho semena, dosvedčujú tisíce blahoslavených mučeníkov, ktorí podľa príkladu víťazných apoštolov obklopili naše Mesto do purpuru odetými a široko-ďaleko do červena žiariacimi ľuďmi a ovenčili ho akoby jedným diadémom, zloženým z mnohých vzácnych drahokamov.

Milovaní, vždy, pri spomienke na všetkých svätých sa máme radovať z ochrany, ktorú nám Boh pripravil ako príklad trpezlivosti a na posilnenie viery. Ale výšku týchto otcov právom treba oslavovať oveľa jasavejšie. Veď Božia milosť ich vyniesla na taký vrchol medzi všetkými údmi Cirkvi, že ich v tele, ktorého hlavou je Kristus, urobila akoby dvojitým svetlom očí.

V ich zásluhách a čnostiach, ktoré presahujú všetko, čo možno vysloviť, nesmieme vidieť nič rozdielne, nič odlišné, lebo vyvolenie ich urobilo rovnakými, práca podobnými a koniec rovnými.

Ako sme aj my skúsili a naši predkovia potvrdzujú, veríme a dúfame, že nám v tomto živote pri všetkých úsiliach dosiahnuť Božie milosrdenstvo stále pomáhajú modlitby zvláštnych patrónov, že tak, ako nás ubíjajú vlastné hriechy, zásluhy apoštolov nás dvíhajú.

      RESPONZÓRIUM

Svätí apoštoli horlivo slúžili Kristovi a svojou krvou zavlažili Cirkev. * Pili z Pánovho kalicha a stali sa Božími priateľmi.

Ako sa milovali v živote, tak ich ani smrť nerozdelila. * Pili z Pánovho kalicha a stali sa Božími priateľmi.

Modlime sa.

Nekonečný a večný Bože, neprestajne poskytuj svojej Cirkvi ochranu svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorí jej prví ohlasovali evanjelium; daj, aby na ich príhovor rástla v tvojej milosti až do konca vekov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2365-vyrocie-posvaetenia-bazilik-sv-petra-a-pavla-pondelok-33-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2776-vyrocie-posvaetenia-bazilik-sv-petra-a-pavla-ml

Úvahy nad dnešnými čítaniami sú na:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/145-stvrtok-33-tyzdna

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/500-stvrtok-33-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1503-stvrtok-33-tyzdna-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2777-stvrtok-33-tyzdna-20
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.