Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ez 47, 1-2. 8-9. 12, 2. Kor 3, 9c-11. 16-17, 3., Jn 2, 13-22

Lateránska bazilika – čo to je?

Čo nám dnešný deň môže dať?

Najskôr sa pýtajme čo znamenal chrám pre prvých kresťanov. Prví kresťania sa schádzali v Šalamúnovom stĺporadí. Potom po domoch.

V časoch uvoľnenia prenasledovania sa objavovali chrámy s baptistériami. Po roku 313 väčšie chrámy. Dnes sa slávi výročie posviacky baziliky, ktorú dal postaviť cisár Konštantín. Dňa 9. 11. 324 bola posvätená Silvestrom I. Keďže až do vystavenia Chrámu sv. Petra (16. st.) bola hlavným chrámom kresťanstva, jej výročie posvätenia si pripomíname aj my. Bol to totiž storočia chrám pápeža.

Dávno to vyjadril Ignác Antiochijský: „Rímska cirkev predseda celému spoločenstvu lásky“. Táto vysviacka nám teda ponúka rásť v uvedomení si Cirkvi – spoločenstva.

Pýtajme sa ďalej: Čo nám prináša chrám? Uvedomujeme si to viac v časoch pandémie a lockdownu.

Chrám dve roviny:

  1. ja a Boh
  2. my a Boh.

1. Genius loci kostola nás privádza k Bohu. Je tu možnosť adorácia, ďalej stretanie sa s Kristom v Eucharistii, obohacovanie nás Božím slovom. To všetko nám umožňuje, aby sme budovali chrám Ducha svätého. Tu môžeme prijímať sviatosti krstu, birmovky, manželstvo, sviatosť zmierenia...

Farník, ktorý veľa nechodil do kostola sa objavil po čase v chráme a hovorí: Bol som v nemocnici. Mali sme rovnakú chorobu s vedľa ležiacim. Mňa napadlo, že chcem ešte byť v kostole. On nedožil ja som tu.

2. zároveň vidíme, že nás kostol spája. Rovnako chodíme do kostola. Ak a = b, b = c, c = a. Kiež by to tak bolo tu, ako v tejto matematickej rovnici. Keď každého z nás Boh miluje, majme sa radi navzájom. Sv. prijímanie je vytváranie spoločenstva v jednote.

Turzovka - Dom sv. Jozefa, 9.11.2021

Pozrite i nasledujúce karty:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/512-lateranska-bazilika

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/159-posvatenie-lateranskej-baziliky

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1487-posvaetenie-lateranskej-baziliky

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1919-posvaetenie-lateranskej-baziliky-18

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2765-posvaetenie-lateranskej-baziliky-20
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.