Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Očakávame návštevu pápeža Františka.

Bude vhodné, aby sme pouvažovali nad jeho slovami, ktoré predniesol na sviatok Narodenia panny Márie.

Boh zmieruje a prináša pokoj v malých veciach, kráčajúc spolu so svojím ľudom. O tom kázal Svätý Otec v Dome sv. Marty. V homílii vychádzal z dnešného sviatku Narodenia Panny Márie, aby zdôraznil, že my všetci sme povolaní k tomu, aby sme boli pokorní a aby sme boli naporúdzi blížnym, ako nás to učia blahoslavenstvá a 25. kapitola Evanjelia podľa Matúša.

„Ako zmieruje Boh“, „akým štýlom zmieruje Boh“? – táto otázka stála v centre pápežovej homílie. Ako povedal, Ježišovou úlohou bolo práve „zmierovať a prinášať pokoj“. Avšak Boh kvôli zmiereniu „nezvoláva veľké zhromaždenie“, nepodpisuje akýsi „dokument“. Boh „upokojuje osobitným spôsobom. Zmieruje a prináša pokoj v malom a počas cesty“, povedal Svätý Otec.

Odvolal sa tak na prvé liturgické čítanie z Knihy proroka Micheáša (5, 1-4a), kde sa hovorí o malom Betleheme, ktorý sa stane veľkým, lebo z toho „malého mesta vzíde pokoj“. Ako povedal, Pán si vždy vyberá „malé veci, pokorné veci, aby vykonal veľké diela. A aj nám radí, aby sme sa stali malými ako deti, aby sme mohli vstúpiť do Nebeského kráľovstva“. Boh „zmieruje a upokojuje v malom“, povedal pápež František:

„Ale aj na ceste, kráčajúc. Pán nechcel upokojiť a zmieriť za pomoci čarovnej paličky: dnes – pum! – a hotovo! To nie. Dal sa na cestu spoločne so svojím ľudom. Keď sme počúvali tento úryvok z Matúšovho evanjelia: je trochu nudný, či nie? Tento mal toho syna, tento mal tamtoho, tento toho... Je to zoznam. Avšak je to cesta Boha! Božia cesta medzi ľuďmi, dobrými aj zlými, lebo v tomto zozname boli a sú aj zločinci hriešnici. Je tu mnoho hriechu. Avšak Boh sa nevystraší, kráča. Kráča spolu so svojím ľudom.“

Ako ďalej povedal Svätý Otec, na tejto ceste „dáva rásť nádeji svojho ľudu, nádeji v Mesiáša“. Použijúc úryvok Deuteronómia pápež zdôraznil, že náš Boh je „blízkym Bohom“. Kráča spolu so svojím ľudom. A „toto kráčanie s dobrými aj zlými udáva štýl nášmu životu“.

Ako teda ako kresťania máme kráčať, aby sme prinášali pokoj ako Ježiš? - položil si otázku pápež František. Jeho odpoveďou je uskutočňovať protokol lásky k blížnemu, 25. kapitolu Matúšovho evanjelia:

„Ľud sníval o oslobodení. Izraelský ľud mal tento sen, lebo mu bolo prisľúbené, že bude oslobodený, že bude zmierený. Jozef sníva – Jozefov sen je tak trochu akoby zhrnutím sna celých týchto dejín kráčania Boha so svojím ľudom. Avšak nielen Jozef má sny. Aj Boh sníva. Náš Boh Otec má sny a sníva o krásnych veciach pre svoj ľud, pre každého z nás, lebo je Otcom a ako Otec myslí a sníva o tom najlepšom pre svoje deti.“

Ako povedal Svätý Otec, Boh je všemohúci a veľký, avšak „učí nás konať veľké dielo zmierovania a prinášania pokoja v malom, na ceste, v nestrácaní nádeje a tou schopnosťou snívať veľké sny, o veľkých horizontoch“. Dnes, pri spomienke na rozhodujúcu etapu dejín spásy, na narodenie Panny Márie, vyprosujme si milosť jednoty, zmierenia a pokoja“, povedal pápež František:

„Vždy však na ceste, nablízku druhým, ako nás to učia blahoslavenstvá a Matúšova 25. kapitola, a aj s veľkými snami . Pokračujme teraz v slávení Pánovej pamiatky v ‚malom‛: v malom kúsku chleba, v troche vína... v ‚malom‛. Avšak v tomto malom je všetko. Je tu sen Boha, je tu jeho láska, jeho pokoj, jeho zmierenie, je tu Ježiš – on je toto všetko.“

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/, pre MK spracoval Rastislav Mečiar

Viac o narodeninách Panny Márie nájdete týchto kartách:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/387-narodenie-panny-marie

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/876-narodenie-panny-marie-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1414-narodenie-panny-marie-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1852-narodenia-panny-marie-18

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2689-narodenie-panny-marie-20
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.